Školenie - Fakturácia, pokladňa

Prvý z ekonomických webinárov. Naučíte sa, ako robiť daňové doklady, ako vytvárať fakturačné a pokladničné doklady pri predaji i nákupe, a to predovšetkým v tuzemsku. Odporúčame ho absolvovať všetkým, ktorí vytvárajú alebo pracujú s daňovými dokladmi, najmä fakturantom a účtovníkom, a s ohľadom na vaše konkrétne podmienky aj obchodníkom a všetkým, ktorí pracujú s pokladňou

Pokladňa:

  • pokladničné doklady, platby v hotovosti

Fakturácia:
  • evidencia faktúr vydaných a prijatých
  • evidencie zálohových listov a daňových zálohových listov
  • evidencia opravných daňových dokladov (dobropisov), potvrdenie dobropisov
  • fakturačné reporty

Pre úspešné zvládnutie tohto webiinára odporúčame vopred absolvovať webinár „Základy ovládania ABRA“.


Přehled termínů

Místo Datum Volná místa
Nic jsme nenašli...