Školenie - Majetok

Webinár zameraný na špecifickú oblasť majetku je určený všetkým užívateľom, ktorí pracujú s evidenciou majetku a jeho odpismi. Odporúčame ho absolvovať užívateľov pracujúcim s evidenciou majetku, t.j. zvyčajne účtovníkom.

Nastavenie majetku:

 • nastavenie parametrov
 • nastavenia odpisových skupín
 • číselník zodpovedných osôb
 • číselník druhov majetku

Majetok:

 • evidencia kariet dlhodobého majetku
 • evidencia kariet majetku s históriou (majetok skôr odpisovaný)
 • doklady zaradenie do evidencie
 • doklady zmeny vstupnej ceny
 • doklady vyradenie dlhodobého majetku
 • odpisy majetku a zaúčtovanie odpisov

Drobný majetok:

 • evidencia drobného majetku

Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať seminár „Základy ovládania ABRA“.


Přehled termínů

Místo Datum Volná místa
Nic jsme nenašli...