Školenie - Mzdy - Spracovanie miezd

Druhý webinár v oblasti miezd a personalistiky, v ktorom sa dozviete ako sa spracovávajú podklady a počítajú mzdy zamestnancom. Naučíte sa celý proces spracovania mesačných miezd od inicializácie obdobia až po uzávierku, precvičíte si rôzne možnosti zadávania údajov do mzdových listov. Odporúčame ho absolvovať všetkým mzdovým účtovníkom a personalistom spoločne so seminárom Mzdy – Personalistika.

Zadávanie podkladov pre tarifné mzdy:

 • údaje na mzdových listoch
 • evidencia nemocenských dávok, výpočet priemeru pre chorobu
 • evidencie neprítomností
 • hromadné úpravy mzdových listov
 • editačné zoznamy

Uzávierka a podklady pre platby:

 • mzdová uzávierka, inicializácia obdobia
 • hromadný výpočet priemerov na náhrady
 • vykonanie mzdovej uzávierky – podklady pre platobné príkazy, účtovné zápisy

Reporty a výkazy:

 • mzdové reporty, tlače a exporty
 • doklady ELDP
 • ročné zúčtovanie preddavkov na dani

Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať semináre „Základy ovládania ABRA“ a „Mzdy – Personalistika“.


Přehled termínů

Místo Datum Volná místa
Nic jsme nenašli...