Školenie - Skladové hospodárstvo - Definície, uzávierka a riadenie skladov

Druhý zo seminárov v oblasti skladového hospodárstva, určený všetkým, ktorí menia nastavenia skladového hospodárstva, zaobstarávajú manažérske reporty, tvoria cenníky a vykonávajú uzávierku skladov. Odporúčame ho absolvovať vedúcim skladníkom, správcovi systému ABRA, a s ohľadom na vaše konkrétne podmienky aj obchodníkom a účtovníkom.

Nastavenie:

  • definície skladov
  • definície skladových typov
  • definície skladového menu

Výstupy:

  • skladové reporty- stav skladu, súpiska obratov
  • uzávierka skladov, ocenenie skladových zásob
  • výpočet skladových cien

Predaj:

  • tvorba predajných cenníkov
  • nastavenia skladových zliav

Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať seminár „Základy ovládania ABRA“


Přehled termínů

Místo Datum Volná místa
Nic jsme nenašli...