Školenie - Tlačové zostavy

Seminár pre správcov systému ABRA a pokročilých užívateľov, ktorí si chcú sami vytvárať a vykonávať jednoduché úpravy definícií tlačových zostáv. Zoznámite sa s možnosťami vstavaného editora tlačových zostáv a precvičíte si vytváranie a úpravy vlastných zostáv ako napríklad zmien formátov a pozícií údajov, pridanie ďalších údajov alebo vymazanie z existujúcich definícií, vkladanie obrázkov a grafických prvkov a podmieňovanie tlače. Odporúčame ho absolvovať správcom systémov ABRA a skúseným užívateľom.

Tlačové zostavy:

  • editor tlačových zostáv
  • popis prvkov a pruhov zostavy
  • vloženie obrázku, vloženie textu
  • vloženie dát z dostupného dátového objektu
  • úpravy vlastností prvkov
  • práce so základnými funkciamii

Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať seminár „Základy ovládania ABRA“.


Přehled termínů

Místo Datum Volná místa
Nic jsme nenašli...