Školenie - Účtovníctvo - Banka, primárne doklady, DPH

Základný webinárr pre všetkých účtovníkov. Zautomatizujete si procesy, ktoré zvyčajne vykonávajú účtovníci. Naučíte sa evidovať daňové doklady vrátane kontroly stavu platieb, vstupovať do účtovníctva pomocou interných dokladov, evidovať bankové výpisy a spracovávať platobné príkazy alebo priznania DPH. Odporúčame ho absolvovať všetkým účtovníkom, a s ohľadom na vaše konkrétne podmienky aj ďalším zamestnancom, ktorí môžu pracovať s platobnými príkazmi a výpisy.

Banka:

 • definície bankového účtu
 • evidencia žiadostí o platobné príkazy
 • spracovanie platobného príkazu
 • opakované platby
 • evidencia bankových výpisov

Účtovníctvo:

 • vzájomné zápočty
 • interné doklady
 • ostatné príjmové a výdavkové doklady
 • rady dokladov a účtovné rady

DPH:

 • zdanenia záloh- vysvetlenie princípu
 • tvorba DPH
 • blokácie dokladov

Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať seminár „Základy ovládania ABRA“.


Přehled termínů

Místo Datum Volná místa
Nic jsme nenašli...