Školenie - Účtovníctvo - Nastavenia, účtovné knihy a reporty

Webinár pre účtovníkov. Osvojíte si účtovné procesy, ako napríklad realizáciu, zaúčtovanie dokladov, prácu s účtovnými zápismi, zostavovanie reportov a kontrolu salda. Odporúčame ho absolvovať všetkým účtovníkom, najmä hlavným.

Účtovníctvo:

  • definície účtovného rozvrhu
  • práce s účtovnými žiadosťami
  • práce s účtovným denníkom
  • hlavná kniha
  • kontrola saldokonta – účtovný denník súvzťažne
  • účtovné reporty, inventarizácia účtov hlavnej knihy

Pre úspešné zvládnutie tohto webinára odporúčame vopred absolvovať webinár „Základy ovládania ABRA“.


Přehled termínů

Místo Datum Volná místa
Nic jsme nenašli...