Školenie - Účtovníctvo - Nastavenia, účtovné knihy a reporty

Webinár pre účtovníkov. Osvojíte si účtovné procesy, ako napríklad realizáciu, zaúčtovanie dokladov, prácu s účtovnými zápismi, zostavovanie reportov a kontrolu salda. Odporúčame ho absolvovať všetkým účtovníkom, najmä hlavným.

Účtovníctvo:

  • definície účtovného rozvrhu
  • práce s účtovnými žiadosťami
  • práce s účtovným denníkom
  • hlavná kniha
  • kontrola saldokonta – účtovný denník súvzťažne
  • účtovné reporty

Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať seminár „Základy ovládania ABRA“.

E-learningový kurz venujúci sa obsahu tohto seminára nájdete na stránke http://e-learning.abra.eu (prihlasovacie údaje sa líšia od prihlásenia do Zákazníckeho portálu).


Přehled termínů

Místo Datum Volná místa
No items found