Školenie - Účtovníctvo - Predkontácie

Webinár pre účtovníkov, v ktorom sa zameriame na procesy, ktoré zvyčajne vykonávajú účtovníci alebo správcovi systému. Naučíte sa sami upravovať predkontácie. Odporúčame ho absolvovať hlavným účtovníkom a správcom ABRA Gen.

Účtovné predkontácie:

  • definícia výrazových i nevýrazových účtovných predkontácií
  • definície podmienok riadkov
  • použitie funkcií a premenných pre tvorbu predkontácií
  • definícia pomerového rozúčtovanie
  • Prepojenie účtovníctva na MS Excel:

    • web API zdroje pre doplnky v MS Excel (https://help.abra.eu/sk/19.5/G3/Content/Part53_API/examples_utils.htm?Highlight=Web%20API%20zdroje#Zdroje_pro_MS_Excel)

    Pre úspešné zvládnutie tohto webiinára odporúčame vopred absolvovať webiináre „Základy ovládania ABRA“ a „Účtovníctvo – Nastavenia, účtovné knihy a reporty“.


Přehled termínů

Místo Datum Volná místa
Nic jsme nenašli...