Školenie - Základná administrácia systému

Seminár je určený správcom IS ABRA Gen. Získate vedomosti potrebné pre vykonávanie rutinných prác spojených s pridávaním a odoberaním užívateľov, prideľovaním práv a informácie o postupoch odovzdávania nastavenia jedného užívateľa inému.

 • správa užívateľov
 • nastavenie práv užívateľov-používanie rolí a skupín rolí
 • privilégia a osobitné práva
 • správa licencií
 • jednoduchý a rýchly prenos nastavení medzi užívateľmi
 • registrácia rozhranie (OLE, MS Excel)
 • používanie aplikácie AppServerProp
 • Pre úspešné zvládnutím tohto seminára Odporúčame vopred absolvovať seminár „Základy ovládaním ABRA“.


  Přehled termínů

  Místo Datum Volná místa
  Nic jsme nenašli...