Vzdálený monitoring ABRA Gen

Ohlídáme stav vašeho systému a předejdeme možným výpadkům.

Služby

Expertní monitoring vás včas upozorní na hrozící výpadek nebo nestandardní chování ABRA Gen, případně na problém hardwaru a softwaru, na němž je provoz systému závislý. Tím dokážeme předejít krizové situaci ještě před tím, než nastane. V případě nepředvídatelných událostí eskalujeme problém hned, jak nastane, a ne až v momentě, kdy výpadky hlásí uživatelé.

Co budete mít pod stálým dohledem

Služba zajišťuje možnost vzdáleného dohledu nad správným fungováním infrastruktury související s informačním systémem ABRA Gen. Monitorovány jsou:

  • klíčové provozní parametry fyzických serverů, jejich operačních systémů a sítě
  • provozní parametry databázových serverů MS SQL, Firebird i Oracle
  • aplikační server ABRA Gen
  • servery pro ABRA BI a ABRA e-shop
  • servery pro API a webové služby
  • automatizační servery
  • servery pro zálohování

Jak se dozvíte o možném problému

  • Monitorovací systém automaticky zasílá e-mailovou notifikaci v případě dosažení hraničních hodnot sledovaných parametrů.
  • Obdržíte okamžitou e-mailovou notifikaci ve chvíli, kdy monitoring zjistí hrozící stav nedostupnosti systému ABRA Gen případně i včetně návrhu na doporučená opatření, pokud jsou známá.
  • V případě, že monitoring detekoval selhání dané služby, může provést vzdálený restart služby, bude-li to provozně v danou chvíli možné.

Získáte přístup na portál centrálního monitoringu, kde máte možnost sledovat nejen aktuální stav svých monitorovaných prostředků, ale i historii sledovaných veličin.

Poptat službu

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ