Legislativa

Souběžně vystavené eNeschopenky pro karanténu i pro nemoc

14. 2. 2022
eNeschopenka v informačním systému

Krajské hygienické stanice v současné situaci vystavují eNeschopenky pro karanténu, ať již automaticky na základě hlášení zaměstnavatele či ručně na základě trasování. Následně mohou nastat situace, kdy se vytrasovaný zaměstnanec obrátí na svého ošetřujícího lékaře, neboť má příznaky onemocnění, popř. pozitivní PCR test. Lékař pak v určitých případech vystavuje novou eNeschopenku dle zdravotního stavu pojištěnce, podrobněji o tom v příspěvku ČSSZ.

V případě, že má zaměstnanec vystavenu více než jednu eNeschopenku, je potřebné evidovat obsah, tj. absenci a výši náhrady pouze na chronologicky první vystavené nemocenské. Další nemocenská dávka je pouze evidenční a je potřebné dohlédnout, aby v systému ABRA Gen tato nemocenská dávka neobsahovala žádné řádky na záložce Obsah (případně změnit typ řádku na hodnotu „4“ a částku ponechat nulovou).