Aktuality

Společnost Ingeteam zavádí systém ABRA

23. 3. 2009

Ingeteam a.s. se sídlem v Ostravě - Pustkovci si vybrala informační systém od ABRA Software.

Společnost Ingeteam a.s. byla založena roku 1993. Představuje významného a tradičního dodavatele komplexních řešení a služeb v oblasti průmyslové automatizace. Působí zejména v oblastech hutního průmyslu, dopravních systémů pro přesun hmot, vodního hospodářství, trakcí a papírenského průmyslu. Klienti jsou ze strany Ingeteamu zvyklí na profesionalitu a spolehlivost, na ucelenou službu od návrhu řešení až po konečnou komplexní realizaci. Společnost je od roku 1998 certifikována na ISO 9001.

Ingeteam pro zefektivnění svých pracovních postupů hledal řešení, které umožní automatizované propojení se software na evidenci docházky a kapacitního plánování na projektech, a s účetnictvím. Potřeboval také sjednotit dílčí evidence používané v rámci nabídkového řízení a realizace zakázek. Proto bylo vypsáno výběrové řízení na nový informační systém – v něm uspělo ERP ABRA G3 dodavatele ABRA Software a.s.

Specialisté zavádějící nový systém ABRA G3 navrhli plně elektronickou evidenci několika schvalovacích procesů. To umožní jejich zjednodušení a zrychlení, zároveň minimalizuje možnost chyb a opomenutí. Implementovány budou moduly CRM, prodej, nákup, evidence pošty, skladové hospodářství, účetnictví, majetek, pokladna, banka a kniha jízd.

Smlouva mezi firmami Ingeteam a.s. a ABRA Software a.s. byla podepsána 17.02.2009, v ten samý den byl zahájen implementační proces. Se spuštěním do ostrého provozu se počítá v polovině roku 2009.

Markéta Brychtová
NEOPUBLIC Porter Novelli
(+420) 739 678 459
[email protected]