Spolehlivost plátců DPH a ověřování DIČ

1. 4. 2019
Tipy a triky pro informační systém ABRA Gen

V současné době se žádná firma neobejde bez spolehlivého ověřování a kontroly mnoha údajů o svých obchodních partnerech. Příkladem je kontrola spolehlivosti platby DPH nebo platnosti DIČ pro kontrolní hlášení DPH.

Systém ABRA Gen vám může s kontrolou velmi efektivně pomoci, aniž by se zdrželo odbavení všech objednávek od zákazníků. Při vytvoření jakékoliv objednávky, zálohového listu nebo faktury může totiž zběžnou kontrolu provést za vás.

Funkci zapne váš administrátor v agendě Firemní údaje:

Obr.01: Zapnutí kontroly v agendě Firemní údaje
Obr.01: Zapnutí kontroly v agendě Firemní údaje

Doporučujeme nastavit parametr „Povolit uložit doklad s výstrahou“, protože nemusí jít o nespolehlivého plátce, ale může se jednat o výpadek služby.

Při vystavování dokladu dojde automaticky ke kontrole.

Obr.02: Zobrazení spolehlivosti z registru plátců DPH
Obr.02: Zobrazení spolehlivosti z registru plátců DPH

Vedle firmy je zobrazena ikona, která informuje o stavu kontroly.

V případě nenalezení firmy dle DIČ nebo jiných problémech je zobrazena ikona vykřičníku:

Obr.03: Firma nebyla v registru plátců DPH nalezena
Obr.03: Firma nebyla v registru plátců DPH nalezena

Po „dvojkliku“ myši na ikonu získáte podrobnější informaci o proběhlých kontrolách společnosti:

Obr.04: Seznam kontrol nespolehlivosti plátce DPH
Obr.04: Seznam kontrol nespolehlivosti plátce DPH

U dohledané společnosti jsou doplněny i bankovní účty, které společnost nahlásila u finanční správy.

Obr.05: Zveřejněné bankovní účty firmy
Obr.05: Zveřejněné bankovní účty firmy

Podrobnější vysvětlení významu ikonek najdete v online nápovědě.