Blog

Stát se nespolehlivým plátcem je nyní snažší

27. 10. 2014
blank

V srpnu 2014 Generální finanční ředitelství zveřejnilo informaci, která poměrně značně zpřísňuje podmínky pro získání nálepky nespolehlivého plátce od 1. 10. 2014.

Jsou to situace, kdy:

  • Plátce po dobu nejméně tří kalendářních měsíců dluží více než 500 tis. Kč na DPH. Tento limit doznal největší změny, jeho původní hodnota byla 10 mil. Kč.
  • Plátce neplní své povinnosti tak, že je mu třeba opakovaně stanovit daň podle pomůcek.
  • Plátce neposkytuje finančnímu úřadu součinnost, je nekontaktní.
  • Plátce opakovaně nepodává přiznání, hlášení, výpisy z evidence. Tím je myšleno alespoň dvakrát v průběhu 12 měsíců.
  • Plátce neuvedl pravdivé informace zejm. ohledně místa, kde je skutečně vykonávána jeho činnost a odkud je řízen, nebo tyto informace v registru neopraví (tato podmínka bude platit až od 1.1.2015). Finanční správa se tímto snaží dostat z Prahy firmy, které zde mají kvůli nízké četnosti daňových kontrol formální sídlo.

Podle informací GFŘ by nemělo být zpřísnění namířeno proti firmám, které nedopatřením opomenou splnit některou ze svých povinností, ale přesto je třeba věnovat novým podmínkám pozornost, protože označení „nespolehlivý plátce“ v registru DPH by mohlo významně poškodit její pověst. Stejně tak je vhodné seznam nespolehlivých plátců sledovat z pozice odběratele, aby se nedostala firma do pozice ručitele za neuhrazenou daň.

Podrobnější informace i s příklady lze získat na http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace_GFR_k_aplikaci_par_106a_zakona_c_235-2004_Sb_ve_zneni_Dodatku_c_2.pdf


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ