Tipy a triky pro systémy ABRA: Automatické aktualizace

30. 6. 2015

Od verze 15.01.06 systémů ABRA G3 a G4 (SK 15.02.01) se v okně pro spouštění agend nachází tlačítko Zkontrolovat aktualizace (objeví se uživatelům, kteří mají příslušné oprávnění "Dovolit aplikovat automatické aktualizace"). Pomocí tohoto tlačítka můžete do informačního systému ABRA stáhnout nová znění vybraných definičních částí systému, aniž byste museli provádět plnohodnotný update.

Automatické aktualizace systémů ABRA

Automatický update je vhodný zejména pro rychlou aktualizaci:

  • tiskových sestav,
  • exportů/B2BExportů,
  • výpočtových schémat a jejich výrazů,
  • některých datových záznamů s povahou inicializačních dat – zejména aktualizace různých číselníků daných státní správou či jinou autoritou.

Největší přínos aktualizace přinese na přelomu roku, kdy dochází k legislativním změnám. Pokud ABRA Software v takovém okamžiku zveřejní například novou verzi exportu, můžete si export ihned zaktualizovat bez nutnosti čekat na vydání další certifikované verze celého programu.

Záznam o provedených aktualizacích se zaznamená do Servisní knížky. Případné operace, které budou při aktualizacích kolidovat se systémem (např. daný modul není instalován apod.), se vypíší v záznamu Servisní knížky ve speciální sekci.

Upozornění!

Automatické aktualizace nenahrazují plnohodnotný update a nijak neřeší automatické aktualizace programových částí. Doporučujeme i nadále pravidelně updatovat na nové verze programu.