Blog

Trendy v připojení k internetu

18. 2. 2014
blank

Jak na věc kouká lokální poskytovatel internetu v oblasti bezdrátového připojení?

ISP poskytovatel

Nejprve pár vět o ISP poskytovateli a jeho používaných podpůrných technologiích.  Dle dosavadních zkušeností jsou základem každého dobře fungujícího lokálního ISP následující body:

  • Spolehlivá a vy-zálohovaná dodávka zdrojové vstupní konektivity s automatickým pře-routováním tak, aby nikdo nepoznal, že byl problém, tedy ani ISP.
  • Dobře fungující integrace lokálního administrátorského systému s napojením na informační systém bez nutnosti legislativní aktualizace.
  • Maximální automatizace všech procesů v oblasti komunikace s potenciálními i stávajícími koncáky a ISP.

Dodávka konektivity

Z hlediska zajištění dodávky konektivity do páteřní sítě je běžně používaná technologie optických spojů Fiber a páteřních spojů na frekvenčním pásmu 10 a 24 GHz.  Běžná přenosová rychlost běžně používaných bezdrátových spojů přesahuje kapacitu 180 Mbps Full-Duplex. Bavíme se o kapacitě, kterou můžeme čerpat stále, a to bez jakéhokoliv omezení.

Napoprvé bez registrace

První, nebo dočasné připojení koncových uživatelů probíhá bez složité registrace, převážně ve standardech 802.11 b/n, s ověřením emailové adresy a její potvrzení do stanovené doby, nebo následného odblokování MAC adresy odesláním SMS. Samozřejmostí je okamžité odeslání direct-mailu z informačního systému, s nabídkou uzavření výhodné smlouvy se stabilnější a ještě rychlejší konektivitou než má konkurence. Toto připojení je realizováno v pásmech 802.11.a AirMAX převážně na netuhnoucích produktech UBNT, využívající osvědčený  chipset Atheros. Bohužel už ne jako bonus, ale jako běžný standard zavedený molochem UPC vyžadují koncáci poskytnutí dalšího routru pro konektivitu v bytě a instalaci a čerpání informací bez jakéhokoliv poplatku.  Z tohoto důvodu jsou vítaní klienti s vlastním routrem a praxí s připojením.

Maximální automatizace

Každý ISP spoléhá na maximální automatizaci v oblasti monitoringu s koncovým uživatelem pro poskytování konektivity koncákovi dle zvoleného tarifu, tak automatickou vazbu na poskytování finančních prostředků poskytovateli ze strany samotného koncáka. Tyto vazby musí být ve vzájemném souladu ke spokojenosti všech stran. V případě jakéhokoliv nesouladu musí automaticky zasáhnout jak informační systém s vygenerováním a odesláním notifikační upomínky, tak provozní systém s informační hláškou koncákovi a dočasném přerušení služby, nebo povolení po odeslání SMS.

Bez zásahu ISP

Vše se musí dít automaticky, bez zásahu ISP tak, aby:

  • noví uživatelé přibývali více, než ubývali,
  • výnosy vždy převýšily náklady
  • každý měsíc ISP snížil požadavky na ruční zásah a přímou komunikaci s koncáky
  • nepřišel žádný nesmyslný požadavek na dodání výkazu ze strany ČTU.

Chcete něco dodat?


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ