Aktuality

Tubapack: ABRA pomáhá naplňovat naše vize

21. 2. 2017

Společnost TUBAPACK sídlí ve Žiaru nad Hronom. Ročně vyprodukuje přibližně 300 milionů hliníkových a laminátových tub pro farmaceutický, potravinářský, chemický a kosmetický průmysl. 98 % její produkce směřuje na export. Do slovenských tub jsou baleny například krémy Indulona, kondenzovaná mléka Piknik a Jesenka nebo barvy na vlasy Schwarzkopf, Syoss či Poly Color. TUBAPACK dodává tuby dokonce i pro balení potravin ruským kosmonautům. Svůj pohled na spolupráci s ABRA Software nám přiblížil koordinátor výroby TUBAPACKU Richard Paczelt.

Které průmyslové oblasti jsou pro TUBAPACK nejdůležitější?

Největší část naší výroby směřuje do kosmetického průmyslu. Dodáváme například do Henkelu, dalšími odběrateli jsou farmaceutické a potravinářské společnosti jako Zentiva (dnes už Saneca). V těchto oborech je striktní sledování výroby naprosto nezbytné. Naši zákazníci vyžadují jasnou historii výrobku od vstupu až po výstup a průkazné sledování všech složek výrobku. Ostatně jsme držitelem certifikace ISO 22 000 o potravinové bezpečnosti, která klade na evidenci jasné požadavky.

Jak vypadají požadavky zákazníků konkrétně?

Například Mlékárna Hlinsko vyžaduje evidenci, jaké palety jsou na jakém dodacím listu. Dokonce vědí, kdo a v jaké směně pro ně balil výrobky. Pokud se vyskytne nějaký problém s konkrétní krabicí, stačí, aby nám poslali příslušný kód a my dokážeme dohledat vše potřebné. Dokážeme tak efektivně řešit jejich stížnosti a přijímat nápravná opatření.

Jiným příkladem byl Henkel Slovinsko, který potřeboval krabici identifikovat kódem s označením směny a výrobku. I tomuto požadavku jsme dokázali vyhovět.

Je tak detailní sledování výroby v branži standardní?

V dnešní době jde u dodavatelů pro potravinářství a farmacii o povinnost. Bez takového systému bychom vůbec nemohli dodávat.

Jak dlouho ABRA Gen používáte?

Pět let – od ledna 2012. Implementace byla velice rychlá. Implementační studii jsme dokončili v listopadu 2011, podpis smlouvy proběhl v prosinci a od 1. 1. 2012 v ABRA Gen pracujeme. Začínali jsme Skladovým hospodářstvím, Účetnictvím, Výrobou, Prodejem, Nákupem, Schvalováním dokladů a SCM

Implementace tedy trvala méně než měsíc?

Měsíc přesně. O tom, že si ABRA Gen vybereme, jsme věděli už na začátku prosince a bylo tak možné začít s přípravami již před formálním podpisem smlouvy. Největší výzvou byl přesun více než 4 000 skladových karet ze starého systému.

Kdy probíhalo školení uživatelů?

Souběžně s nabíháním ABRA Gen v lednu. Učili jsme se pracovat v novém systému a zároveň se objevovaly připomínky k nasazení. První dva měsíce byly hektické, i když jsme implementovali méně modulů, než používáme dnes. Během doby, kdy systém ABRA Gen používáme, jsme ji hodně rozvinuli.

V další etapě jsme nasadili řízení toku materiálu, konkrétně šarže, s čímž souvisely i změny v celém systému. A v roce 2015 přišla zatím největší změna – přesná evidence výroby pomocí Datamatrix 2D kódů a jejich čtečky.

Proč jste se pro ABRA Gen rozhodli?

Chtěli jsme systém, který nám dovolí dále se rozvíjet. S naším tehdejším systémem jsme byli nespokojeni. I po třech letech od dodávky přetrvávaly problémy s plánováním výroby a plánováním a nákupem materiálu. Rozhodli jsme se proto pro výměnu. ABRA Software nám zajistil referenční návštěvu v ELKO EP, kde její systém slouží k přesné evidenci výroby. V praxi jsme tak viděli využívání čarových kódů, výrobních terminálů, polohovaných skladů, jasný přehled o výrobě. To odpovídalo i naší vizi.

Věděli jsme, že informační systém chceme využít jako základ pro Business Intelligence, pro byznysový pohled na výrobu, pro přehled nákladovosti a ziskovosti zakázek. To je náš cíl. A při referenční návštěvě jsme jej viděli. Samozřejmě že při rozhodování hrály roli i ekonomické ukazatele a také to, že lidé, kteří nám systém nabízeli, si dokázali získat naši důvěru.

Naplnily se vaše plány?

Myslím, že ano. ABRA nám umožňuje stále růst. V blízké budoucnosti chceme našim zákazníkům nabídnout nástroj, který jim dovolí podívat se do našeho systému. Takovou možnost nabízí v našem segmentu jen velmi málo dodavatelů; implementací získáme náskok před konkurencí. Aktuálně řešíme mobilní aplikaci, ve které zákazníci budou moci zjistit množství a kvalitu výrobků na skladě, včetně všech certifikátů.

Zákazníkům tak poskytneme komfort a našim lidem ušetříme rutinní práci při přípravách různých tabulek a statistických údajů. Interně je také velmi zajímavé i to, že v ABRA BI jsou možnosti pro online zobrazení aktuálního stavu společnosti. Do budoucnosti vidíme další možnosti, jak ABRA Gen využívat ještě intenzivněji.

Jak podporujete své zákazníky v tuto chvíli?

Zákazníci s našimi výrobky dostávají i záznamy o jejich výrobě. Přesně evidujeme jak samotné šarže – jedna šarže je pro nás jedna krabice s výrobky – tak množství výrobků v nich. Na každé krabici máme štítek s informacemi o výrobku, například s uvedením přesné doby, kdy se daná šarže vyráběla, a tiskneme na něj i jméno a fotografii člověka, který krabici balil.

Jaká byla zatím největší změna, kterou jste s ABRA Gen nasadili?

V minulém roce jsme spustili evidenci čárových kódů. Ta nám dává všechny informace o výrobku a zákazníkům tak můžeme nabízet sledování kompletní historie výroby každého kusu.

Změna byla náročná. Museli jsme vybudovat technické zázemí, tedy nakoupit čtečky a pokrýt výrobní prostory spolehlivým Wi-Fi signálem. Do čteček bylo zapotřebí naprogramovat příslušnou agendu. Pomáhají totiž nejen s evidencí vstupního materiálu, ale i při přesunech výrobků mezi sklady a při kompletním balení včetně vytváření paletových štítků, které popisují hotové zabalené výrobky na paletě. Při vyskladnění se pomocí čtečky vytváří dodací list.

Jak probíhala implementace?

Vyrábíme na tři směny, takže nemůžeme systém odstavit ani na několik hodin. Vše proto probíhalo za běžného provozu. Každá chyba se promítla do produkčních systémů; naštěstí jich nebylo mnoho. Nasazení čarových kódů a čteček probíhalo postupně od září 2015 do února 2016. Klíčová byla především rychlost čteček, které nesměly obsluhu zdržovat.

Při implementaci se projevila i další naše specialita, velmi velké množství šarží. Každá krabice je jedna šarže. Denně vyrobíme 900 000 tub, do jedné krabice se jich vejde 145 – 400. Aktuálně evidujeme přibližně 1 200 000 šarží. Abychom takový objem zvládli, investovali jsme také do hardwarového vybavení a přešli na nejvyšší verzi ABRA Gen.

Jak tak velkou změnu přijali lidé ve výrobě?

Lidé s novým systémem trochu bojovali. Nebyl jim zcela jasný smysl všech činností. Museli jsme jim důkladně vysvětit práci se systémem. Je důležité, aby data byla v systému zavedená správně. Jde o první krok k vytěžení dat. Pokud bychom neměli správě nastavený sběr dat, byly by následné analýzy k ničemu.

To byl největší update za celou dobu používání?

Ano. Velmi nám při něm pomohli konzultanti, ABRA nám vyšla vstříc i úpravami systému. Už teď se ale díváme dopředu.  Chceme zavést kapacitní plánování, mobilní aplikace a nasadit Business Intelligence. Plánujeme i bezpapírovou kancelář, kdy zcela odstraníme papírové záznamy ze směn a přejdeme výhradně na digitální informace.

Naší vizí je získat kompletní informace o výrobě, nejen co se týká vstupů materiálových, ale i kvalitativních – jaké parametry mají výrobky, kdo na nich pracoval, chceme evidovat dobu a příčiny prostojů. A maximum informací chceme nabídnout našim zákazníkům.

Využili jste možnosti skriptování?

Skriptů je velká řada. Ve výrobě máme PLM terminály, naprogramované na míru. Ve všech čtečkách jsou skripty, které zpřístupňují jednotlivé agendy. Na míru je vytvářená agenda palet a řadu individuálních skriptů máme i ve výrobních příkazech. Sledujeme například čas výroby – víme od kdy do kdy přesně se konkrétní zakázka vyrábí, a tak můžeme sledovat režijní náklady. Skriptování nám pomáhá i při zrychlení uzávěrky.