Aktuality

TUBAPACK zrychlil své výrobní procesy díky ERP ABRA

28. 2. 2013

TUBAPACK na základě požadavku modernizace výroby zavedl nový software pro podporu plánování a realizace výroby, který pokrývá také všechny běžné firemní agendy jako účetnictví, skladové hospodářství, nákup, prodej, SCM a další. ERP ABRA G3 v rámci koncernu ŽHS (Žiarska hutnícka spoločnosť) v praxi prověřila i jeho sesterská společnost Laná.

Slovenská společnost TUBAPACK se sídlem v Žiari nad Hronom zavedla informační systém ABRA G3.

„Před ABROU jsme zhruba 3 roky používali informační systém, který nám neposkytoval dostatečné funkce pro plánování výroby a práci se vstupními materiály. Hodně věcí jsme museli řešit mimo systém například v Excelu a prakticky všechny požadavky bylo nutné řešit s dodavatelem. Nebyl zde prostor pro uživatelské úpravy systému,“ hodnotí situaci před zavedením ERP ABRA Richard Paczelt, koordinátor výroby.

ABRA G3 v TUBAPACKU dopomohla k několika zlepšením. Ke zvýšení efektivity výroby, zejména při jejím plánování, kalkulacích, správě skladových agend a plánování výroby s rozpadem na výrobní linky. Integrovala několik dílčích systémů do jednoho datového celku, který podává jednotné snadno konfigurovatelné výstupy. Firma plánuje další rozšiřování funkcí systému, například směrem k detailnějšímu sledování jednotlivých výrobních kroků a k efektivnější elektronizaci dokumentů.

Přínosy zavedení informačního systému ABRA G3 shrnuje Richard Paczelt: „ABRA nám šetří především čas. Ať už při samotné výrobě, tak i v čistě provozních úkonech. Například elektronickým schvalováním požadavků na nákup materiálu nebo rychlým zobrazením všech relevantních dokumentů k dané zakázce. Zároveň vidíme další rozvojové cesty, což je dobrý základ pro budoucnost.“

V celé své historii TUBAPACK a.s. vyprodukoval cca 1,5 mld. tub. V současnosti se roční výroba pohybuje okolo 200 mil. tub, z nichž jde 95 % na export. Největšími odběrateli jsou renomované nadnárodní firmy, za všechny například Henkel. Společnost dnes se 170 zaměstnanci denně vyrobí 600 000 hliníkových a 120 000 tub laminátových. Roční obrat firmy činí 15 mil. Eur.

Více čtěte v případové studii.