Aktuality

Uživatelská tlačítka s akcemi

26. 4. 2017

Tlačítka s akcemi umožňují předvyplňovat hlavičku nového dokladu, vyhledávat konkrétní doklad nebo jejich skupiny. Například neuhrazené faktury firmy z adresáře, nebo nevyřízené objednávky konkrétní firmy.


Tip navazuje na Doplněk v definovatelných formulářích - jednoduchý webový prohlížeč.


Tento tip vás provede dvěmi příklady:

  1. Jak v adresáři firem zobrazit jen nevyřízené objednávky nebo nezaplacené faktury.
  2. Založení CRM aktivity na přijetí poptávky nebo reklamace.

1. V Adresáři firem umožňuje záložka Souvislosti zobrazit specifické doklady podle filtru v Nastavení. Nastavení umožňuje omezit doklady jen datem vystavení od-do a konkrétním typem dokladu. Nelze zde však bez dalších ručně zadaných dodatečných omezení filtrovat přímo jen nevyřízené objednávky nebo nezaplacené faktury. Jak na to si ukážeme pomocí doplňku Tlačítka s akcemi.

Postup použití Tlačítek s akcemi - obr. č. 01

(Obr 1)

Vytvořte definovatelný formulář TlačítkaAdresáři firem: v adresáři zvolte v menu Nastavení > Zobrazit definovatelný formulář.

Postup použití Tlačítek s akcemi - obr. č. 02

(Obr 2)

Zobrazí se záložka Formuláře, na kterou kliknutím přejděte.

Postup použití Tlačítek s akcemi - obr. č. 03

(Obr 3)

Nyní zvolte rozbalovací nabídku definovatelných formulářů, čímž se otevře jejich seznam. Zvolte Nový.

Postup použití Tlačítek s akcemi - obr. č. 04

(Obr 4)

Pojmenujte nově založený formulář Tlačítka.

Postup použití Tlačítek s akcemi - obr. č. 05

(Obr 5)

Kliknutím levéhoi tlačítka myši nad položkou Definice formuláře - Tlačítka vyvoláte nabídku, ve které zvolte Přidat > Vodorvný panel

Pozn.: Panel přidáváme proto, že Doplněk, který budeme používat, smí být v rámci panelu, záložky nebo formuláře vždy jen jeden.

Postup použití Tlačítek s akcemi - obr. č. 06

(Obr 6)

Klikněte nyní na Vodorovný panel a zvolte Doplněk.

Postup použití Tlačítek s akcemi - obr. č. 07

(Obr 7)

Zobrazí se volba výběru Doplňku. Z nabídky vyberte konkrétní doplněk, v našem případě Tlačítka s akcemi.

Postup použití Tlačítek s akcemi - obr. č. 08

(Obr 8)

Nastavte si Uspořádání tlačítek podle potřeby a zvolte typ ABRASiteCommand, pojmenujte první tlačítko Nevyřízené OBJ a do položky Hint můžete popsat funkci tlačítka podrobněji.

Pozn.: Hint je žlutý popisek, který se zobrazí při najetí myši na daný prvek.

Postup použití Tlačítek s akcemi - obr. č. 09

(Obr 9)

Nyní přichází nejkomplikovanější část: vložení výrazu pro otevření Objednávek.

Postup použití Tlačítek s akcemi - obr. č. 10

(Obr 10)

Co má výraz obsahovat?

Řetězec O2XDU14IW3DL342X01C0CX3FCC (najdete ho v technické dokumentaci GenDoc.chm mezi instalačními soubory), který je součástí adresáře ABRA Gen a říká, že má otevřít agendu Objednávky přijaté

Postup použití Tlačítek s akcemi - obr. č. 11

(Obr 11) 

Následuje znak „|" a klíčový výraz QueryByUserDynSQLCondition; zakončené středníkem. Příkaz QueryByUserDynSQLCondition určuje, že budeme filtrovat agendu. Pro filtrování číselníku (například seznamu firem) by nutné zadat klíčový výraz FilterByUserDynSQLCondition;.

Další výraz omezuje fragment výrazu SQL příkazu where na objednávky ve stavu nevyřízené a na zadanou firmu (pozn.: v této zjednodušené verzi omezení není ošetřena zásadní oprava firmy):

A.Firm_ID='+NxQuotedStr(ID)+' and A.Closed=' + NxQuotedStr('N');

2. Druhým příkladem práce s tlačítky může být na založení CRM aktivity na přijetí poptávky. Když například volá zákazník, budete prestřednictvím tlačítka moci rychle založit aktivitu na poptávku nebo reklamaci, aby se s daným požadavkem mohl zabývat pověřený pracovník.

Postup použití Tlačítek s akcemi - obr. č. 12

(Obr 12)

V souboru GenDoc.chm, v kapitole 10 – CRM najděte ID agendy Aktivity.

Postup použití Tlačítek s akcemi - obr. č. 13

(Obr 13)

Výraz pro vyplnění oblasti, typu, řady aktivity a firmy pak může bude:

Postup použití Tlačítek s akcemi - obr. č. 14

(Obr 14)

Je důležité jednotlivé položky (fieldy) oddělovat funkcí NxCrlf (#13#10 – konec řádku).

Pozn.: Pole ActivityArea_ID, ActivityType_ID, ActQueue_ID jsou popsána v dokumentu GenDoc.chm v sekci BusinessObject Projektu 10 - CRM, ale konkrétní hodnoty ID musíte zjistit ve vašem systému. Mohou se v každé instalaci lišit. Dejte si také pozor na konkrétní typ aktivity, jestli má vybranou oblast a povolené řady aktivit.

Postup použití Tlačítek s akcemi - obr. č. 15

(Obr 15)

Definovatelný formulář tlačítka uložte a vyzkoušejte.

Pomocí tlačítek s akcemi můžete filtrovat nebo předvyplňovat prakticky libovolné doklady nebo číselníky. Použijte tyto funkce pro přizpůsobení systému ABRA Gen Vám na míru.

Pokud se na nastavení složitějších definic necítíte, obraťte se na naše konzultanty.