Aktuality

V Bruselu proběhlo 1. zasedání Evropského mnohostranného fóra pro e – fakturaci

26. 9. 2011

13. 9. 2011 se v bruselském sídle Evropské Unie uskutečnilo první zasedání Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci. Za Českou Republiku byli Ministerstvem vnitra ČR nominováni a prvního jednání se zúčastnili Petr Kuchař, člen vedení společnosti ABRA Software a.s. a ICT Unie a Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda FITPRO.

Tisková zpráva

V Bruselu proběhlo 1. zasedání Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci13. 9. 2011 se v bruselském sídle Evropské Unie uskutečnilo první zasedání Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci. Za Českou Republiku byli Ministerstvem vnitra ČR nominováni a prvního jednání se zúčastnili Petr Kuchař, člen vedení společnosti ABRA Software a.s. a ICT Unie a Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda FITPRO.

Evropské mnohostranné fórum pro e-fakturaci zřídila EK rozhodnutím C(2010)8467 na dobu 3 let, a to pro účely pomoci sledovat vývoj trhu a úroveň přijetí elektronické fakturace v jednotlivých členských státech, poukazovat na problémy jejího zavedení a iniciovat výměnu zkušeností a také pro podporu práce vedoucí k přijetí jednotného standardního datového modelu.

V Bruselu proběhlo 1. zasedání Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaciCelodenní jednání bylo uvozeno vystoupením zástupců EK – ředitelů DG Enterprise and Industry a DG Internal Market and Services, pod jejichž gesci zmíněné fórum spadá. Fórum schválilo svůj program, jednací řád a další zakládací dokumenty. Následně se rozjel hlavní program prvního zasedání, kterým bylo informování jednotlivých členských států o aktuálních způsobech použití a plánech v oblasti e-fakturace.

Petr Kuchař z ABRA Software a ICT Unie k situaci uvedl: „Bylo zajímavé sledovat, jak jsou některé státy v dané problematice zběhlé a používají velmi pokročilé metody e-fakturace, často podporované různými portály zřízenými například vládou dané země, zatímco některé členské země používají pro elektronickou fakturaci pouze nestrukturovaný formát PDF. Osobně mě nejvíce potěšil fakt, že Česká Republika patří spolu s Belgií, Dánskem, Estonskem, Francií, Holandskem nebo Portugalskem do skupiny pokročilých zemí, které přistoupily k používání datového formátu na bázi UBL 2.0, který v ČR dostal jméno ISDOC. Za důležitý považuji také fakt, že řada zemí na fóru informovala o své uzákoněné povinnosti e-fakturace v případě účasti dodavatele na veřejné zakázce. To je zásadní pro transparentnost jednotlivých zakázek, protože elektronické doklady lze jednoduše zveřejnit. Pro Českou republiku je to důležitý signál vzhledem k aktuálnímu projednávání Zákona o veřejných zakázkách, který je nyní po prvním čtení v Poslanecké sněmovně ČR.“

V Bruselu proběhlo 1. zasedání Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaciCelá aktivita Evropského mnohostranného fóra dlouhodobě směřuje ke konvergenci postupů a formátů a snaze shodnout se na společné bázi použitelné jak přes hranice států, tak i jednotlivých průmyslových oborů. Toto téma je předmětem strategie EUROPE 2020 a Evropské mnohostranné fórum se podílí na realizaci důležitého úkolu celoevropské strategie.

Další informace v anglickém jazyce najdete zde.


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ