ABRA Gen ve výrobní společnosti TUBAPACK

Informační systém ABRA Gen pomáhá výrobní společnosti TUBAPACK uspět na zahraničních trzích.

Jak ABRA Gen ve výrobní společnosti TUBAPACK pomáhá?

  • Eviduje detailní informace o výrobku, přesnou dobu, kdy se daná šarže vyráběla a počet výrobků v dané šarži.
  • Umožňuje kdykoliv nahlédnout do historie výrobku.
  • Efektivní řízení výroby řeší nasazením PLM terminálů.
  • Organizaci skladu zajišťuje pomocí pokročilých 2D kódů.
  • Pomocí WMS Mobile Terminal načítá na sklad a rychle přesouvá materiál do výroby.

Související videa: