Co je ERP systém

ERP systém je software – nástroj pro evidenci zboží, prodejů a zákazníků.

Moderní systémy ERP s trochou nadsázky navazují na 3000 let starý způsob evidence úrody. Tyto záznamy jsou dochované na hliněných tabulkách z Egypta a Mezopotámie.

Zkratka ERP říká Enterprise Resource Planning neboli Plánování podnikových zdrojů. Jelikož se v ERP primárně eviduje, ale neplánuje, je zkratka velmi nepřesná. A o jakých zdrojích u ERP mluvíme? O materiálu, zásobách, zboží ve skladu, financích, nehmotných finančních zdrojích jako aktiva a pasiva a dalších zdrojích, ze kterých se mohou stát investice. Samozřejmě i o lidské kapacitě, kterou umí ERP docela dobře vyčíslit a převést na peníze.

V současnosti ERP systémy evidují dodávky zboží a služeb, platby od odběratelů, hlídají, kdo nezaplatil v termínu splatnosti atd. ERP pomáhá podnikatelům, ohlídá, jestli přišly platby od odběratelů, kdo nezaplatil v termínu splatnosti apod. V čem se ale ERP systémy ještě musí zdokonalit, je práce s lidskými schopnostmi a kapitálem.

TIP: Seznamte se s ERP ABRA Gen.

Související videa: