Postup č. 1 – Jak předpovídat finanční budoucnost firmy za pomoci ERP?

Ve videu Jaroslav Řasa a Martin Jirmann vysvětlují, jak předpovídat finanční budoucnost firmy za pomoci informačního systému ERP.

Nejprve je dobré vytvořit model firmy a rozebrat její fungování na jednotlivá vlákna. Při tom je potřeba vidět jednotlivé produkty, které firma generuje a které jsou zdrojem přidané hodnoty. Pojem přidaná hodnota je v Čechách často nesprávně vykládán. Přidaná hodnota je ve své podstatě zisk ponížený o nutné náklady, které firma potřebuje na to, aby realizovala tržbu. Například náklady na nakoupené zboží jsou tím, co snižuje přidanou hodnotu. Pořizovací cena zboží je to, co se odečítá od výnosů tohoto zboží.

Související videa: