Postup č. 2 – Jak předpovídat finanční budoucnost firmy za pomoci ERP?

Martin Jirmann a Jaroslav Řasa pokračují ve vysvětlování principu, jak lze s pomocí kvalitního ERP systému predikovat finanční stav firmy.

Po rozdělení zdrojů přidané hodnoty na jednotlivá vlákna, je dobré si firmu rozčlenit na týmy, které společně přidanou hodnotu tvoří. Ve společnosti ABRA Software to může být například středisko nebo implementační tým z Brna. Po rozboru těch středisek a pracovních skupin nás zajímá, co je nejdůležitější pro model předpovědi, kterou tvoříme. Pokud nám má tento model odpovědět, jak na tom budeme se zisky, tak kromě znalosti přidané hodnoty potřebujeme vědět, kolik střediska nebo jednotky ve firmě té přidané hodnoty spotřebovávají. To znamená, že potřebujeme znát nákladovost. Použití přidané hodnoty musí být vyjádřené matematicky, abychom mohli pracovat s konkrétními daty. Doporučujeme tvorbu jednodušších modelů. Například u predikci nákladů lze vystačit třeba jen s fixní částkou.

Související videa: