Postup č. 5 – Jak předpovídat finanční budoucnost firmy za pomoci ERP?

Na vývoj businessu mají vliv i vnější faktory jako mimořádné události ve světě apod. Jak s nimi v predikci pracovat?

V předchozích dílech bylo zmíněno, jak lze ze dvou minulých let a sezónních křivek odvozovat, co se stane v budoucnu. Na vývoj businessu má vliv mnoho dalších faktorů, jako jsou například mimořádné události ve světě, které vedou k ochlazení světové ekonomiky. S tímto vědomím lze odhadovat počet objednávek produktů. K vlivům, které máme ve své moci, patří naše vlastní rozhodnutí ohledně působení na trhu nebo našich nabídek. Tyto vlivy sice nemáme v datech, ale dokážeme předvídat jejich efekt ve zvolených časových obdobích. Jeden z předstihových ukazatelů, je objem potenciálních obchodních příležitostí, které jsou pro nás relevantní. Při jejich měření v čase, získáváme ukazatele, které pravděpodobně korelují s budoucími výnosy. Díky předstihovým ukazatelům můžeme měřit, jak se bude vyvíjet naše podnikání.

Související videa: