Aktuality

Výměna pokladního certifikátu pro EET

17. 10. 2019
Tipy a triky pro informační systém ABRA Gen

Zkontrolujte platnost svého pokladního certifikátu pro EET. Do konce letošního roku a začátkem roku 2020 bude docházet k ukončení platnosti pokladních certifikátů, které byly generovány v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb. Vydané pokladní certifikáty mají platnost 3 roky.

Pokladní certifikát je nezbytný pro elektronickou evidenci tržeb, a pokud nedojde včas k jeho výměně za nový, nebudou tyto tržby evidované. Nový certifikát si můžete zdarma vygenerovat kdykoliv, není třeba čekat na vypršení platnosti. Po expiraci nebo zneplatnění certifikátu již nelze certifikát obnovit ani prodloužit.

Veškeré činnosti spojené s pokladním certifikátem se provádějí ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portále.

Podrobné rady, jak zjistit platnost svého certifikátu a jak si vygenerovat nový, najdete na portálu Etrzby.cz.

Jak nahrát certifikát do ABRA Gen?

Připravili jsme pro vás také rychlý návod, jak nový certifikát nahrát do systému ABRA Gen.

Správa certifikátů se provádí v agendě Nastavení EET. Ze seznamu si vyberte svůj režim evidence tržeb a stiskněte tlačítko Opravit.

Obr. 1: Výběr režimu evidence tržeb.
Obr. 1: Výběr režimu evidence tržeb.

V části Podpisový certifikát elektronické evidence tržeb stiskněte tlačítko Přidat a následně Načtení certifikátu ze souboru.

Obr. 2: Přidat certifikát.
Obr. 2: Přidat certifikát.
Obr. 3: Načtení certifikátu ze souboru.
Obr. 3: Načtení certifikátu ze souboru.

Vyberte soubor s certifikátem z místa, kam jste si jej uložili po vygenerování z aplikace daňové správy a zadejte heslo.

Obr. 4: Výběr souboru s certifikátem.
Obr. 4: Výběr souboru s certifikátem.
Obr. 5: Potvrzení hesla vybraného certifikátu.
Obr. 5: Potvrzení hesla vybraného certifikátu.

Nyní jsou v seznamu dva certifikátu. Ve sloupečku Aktivní změňte starému certifikátu hodnotu na „Ne“ a novému certifikátu na „Ano“. Uložte provedené změny.

Obr. 6: Výběr aktivního certifikátu.
Obr. 6: Výběr aktivního certifikátu.
Obr. 7: Uložení provedených změn.
Obr. 7: Uložení provedených změn.