Aktuality

Žádost o příspěvek na náhrady mezd v programu Antivirus

6. 11. 2020
Podpora podniků v souvislosti s koronavirem

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz). Zaměstnavatel musí prokázat, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Informace, jak o příspěvek požádat, je uvedena na stránkách MPSV www.mpsv.cz/antivirus. K žádosti se přikládá Měsíční vyúčtování vyplacených náhrad mezd v tabulce Microsoft Excel. Uvádí se soupis zaměstnanců, kterým byly vypláceny náhrady z důvodu překážek na straně zaměstnavatele, výše náhrad a výše zdravotního a sociálního pojištění.

Jak postupovat v ABRA Gen

Antivirus A

Agenda Nemocenské dávky – nemocenská dávka, kde je v položce „Druh ND“ vyplněno KA14.

Obr. 1:  Zadání karantény v Nemocenských dávkách
Obr. 1:  Zadání karantény v Nemocenských dávkách

Upozornění:

Pokud je zaměstnanec v karanténě a přes e-Neschopenku se vytvoří nemocenská dávka, kde je vyplněný „Druh ND“=PN19, potom je potřeba vytvořit její kopii a opravit Druh ND na KA14. Původně načtenou nemocenskou dávku smazat. (Bohužel ČSSZ v datové komunikaci informaci o tom, že se jedná o karanténu, neposílá).

Antivirus A plus nebo Antivirus B

Náhrady za placené volno z důvodu překážek na straně zaměstnavatele lze do agendy Mzdových listů zadat následujícím způsobem:

  • Ve Mzdovém listě dílčím do definovatelného formuláře „Náhrady“ do položek:
    • Hodiny náhrady při ostatních překážkách – vypočte se náhrada ve výši 100 % hodinového průměru na náhrady
    • Hodiny náhrady procentem průměru a procento – vypočte se náhrada ve výši zadaného procenta hodinového průměru na náhrady
  • V Nepřítomnostech s použitím druhu Nepřítomnosti: PVP (Placené volno) – vypočte se náhrada ve výši 100 % hodinového průměru na náhrady

Takto zadané náhrady budou započítávány do připravovaných podkladů pro žádost o finanční podporu v programu Antivirus, zřízeným za účelem pomoci firmám ochránit pracovní místa.

Pokud zadáváte mzdy pomocí Výkonů, lze náhrady za placené volno z důvodu překážek na straně zaměstnavatele zadat též do definovatelného formuláře Náhrad nebo do agendy Nepřítomností, jak je uvedeno výše. Výkony doporučujeme použít pouze pro odpracovanou dobu a případné jiné vykazované nepřítomnosti jako dovolená, neplacené volno nebo neomluvená absence.

Obr.2:  Náhrady za placené volno z důvodu překážek na straně zaměstnavatele
Obr.2:  Náhrady za placené volno z důvodu překážek na straně zaměstnavatele

V agendě Mzdové listy jsou připravené tiskové sestavy pro přípravu podkladů Měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd.

Postup vytvoření:

  1. V agendě Mzdových listů označte zaměstnance, kterým byly vyplaceny náhrady mezd z důvodu překážek na straně zaměstnavatele nebo jim byla nařízena karanténa.
  2. Použijte tlačítko „Tisk, export“ a vyberte  report s názvem „Výkaz Antivirus A“ nebo „Výkaz Antivirus B“, podle toho, kterou přílohu budete k žádosti přikládat.
  3. Zvolte funkci v horní liště tiskového okna vpravo „Tisk do souboru“ (Ctrl+S) a vyberte typ souboru „xlsx“, soubor uložte.
  4. Uložený soubor otevřete v Excelu a jednotlivé sloupce nebo celý seznam zaměstnanců překopírujte* do formuláře Měsíčního vyúčtování náhrad mezd v tabulce Excel. Údaje v hlavičce formuláře doplňte a proveďte případné korekce podkladů. Odešlete podle instrukcí MPSV.

*Poznámka: Při kopírování podkladů označte sloupec/sloupce v podkladech pomocí kláves Ctrl+C a překopírujte do sloupce/sloupců ve formuláři pomocí kláves Ctrl+V.

DOPORUČENÍ pro uživatele ABRA Gen

V agendě „Firemní údaje“ na záložce „Parametry“ nastavte parametr „Způsob spouštění automatických aktualizací (privilegovaným uživatelům)“ na hodnotu „Automaticky při startu systému„. V Roli paní/pana účetní(ho) musí být zatrženo „Privilegium“ -> „Dovolit aplikovat automatické aktualizace“ (nebo „Supervisor„).

Pokud máte spuštěný AutoServer, potom místo nastavení parametru ve Firemních údajích doporučujeme v agendě „Naplánované úlohy“ naplánovat úlohu „Automatická aktualizace“.

Sledujte sekci Řešení známých problémů na Zákaznickém portálu a informační panel v systému ABRA Gen. Často kladené otázky ke mzdám a personalistice sledujte také v naší online nápovědě. Věnujte pozornost otázce Jaká nastavení je zapotřebí provést, pokud zaměstnanci z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele přísluší náhrada mzdy.