Aktuality

Žádost o příspěvek na náhrady mezd v rámci programu Antivirus

8. 4. 2020
Legislatíva

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Informace, jak o příspěvek požádat, je uveden na stránkách MPSV antivirus.mpsv.cz. Žádost je podávána na Úřad práce ČR. Žádosti nejsou časově limitovány. K žádosti se přikládá Měsíční vyúčtování vyplacených náhrad mezd v tabulce Microsoft Excel. Uvádí se soupis zaměstnanců, kterým byly vypláceny náhrady z důvodu překážek na straně zaměstnavatele, výše náhrad a výše zdravotního a sociálního pojištění.

Jak postupovat v ABRA Gen

Náhrady za placené volno z důvodu překážek na straně zaměstnavatele lze do agendy Mzdových listů zadat následujícím způsobem:

  • Ve Mzdovém listě dílčím do definovatelného formuláře „Náhrady“ do položek:
    • Hodiny náhrady při ostatních překážkách – vypočte se náhrada ve výši 100 % hodinového průměru na náhrady
    • Hodiny náhrady procentem průměru a procento – vypočte se náhrada ve výši zadaného procenta hodinového průměru na náhrady
  • Nepřítomnostech s použitím druhu Nepřítomnosti: PVP (Placené volno) - vypočte se náhrada ve výši 100 % hodinového průměru na náhrady

Takto zadané náhrady budou započítávány do připravovaných podkladů pro žádost o finanční podporu v programu Antivirus, zřízeným za účelem pomoci firmám ochránit pracovní místa.

Pokud zadáváte mzdy pomocí Výkonů, lze náhrady za placené volno z důvodu překážek na straně zaměstnavatele zadat též do definovatelného formuláře Náhrad nebo do agendy Nepřítomností, jak je uvedeno výše. Výkony doporučujeme použít pouze pro odpracovanou dobu a případné jiné vykazované nepřítomnosti jako dovolená, neplacené volno nebo neomluvená absence.

Náhrady za placené volno z důvodu překážek na straně zaměstnavatele
Náhrady za placené volno z důvodu překážek na straně zaměstnavatele

DOPORUČENÍ pro uživatele ABRA Gen

Připravujeme podporu pro vytvoření tabulky. Všechny úpravy získáte prostřednictvím automatickým aktualizacím systému. Doporučujeme proto provést následující kroky:

V agendě "Firemní údaje" na záložce "Parametry" nastavte parametr "Způsob spouštění automatických aktualizací (privilegovaným uživatelům)" na hodnotu "Automaticky při startu systému".

V Roli paní/pana účetní(ho) musí být zatrženo "Privilegium" -> "Dovolit aplikovat automatické aktualizace" (nebo "Supervisor").

Pokud máte spuštěný AutoServer, potom místo nastavení parametru ve Firemních údajích doporučujeme v agendě "Naplánované úlohy" naplánovat úlohu "Automatická aktualizace".

Sledujte sekci Řešení známých problémů na Zákaznickém portálu a informační panel v systému ABRA Gen.

Často kladené otázky ke mzdám a personalistice sledujte také v naší online nápovědě. Věnujte pozornost otázce Jaká nastavení je zapotřebí provést, pokud zaměstnanci z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele přísluší náhrada mzdy.