Zájem o externí účetní služby ABRA Software roste

26. 10. 2017

Značné úspory nákladů, spolehlivost a důraz na odbornost a profesionalitu služeb k nám přivádí stále více firem i živnostníků, kteří využívají externí vedení účetnictví.

Účetní agenda je jednou z typických oblastí, kterou podnikatelé stále častěji outsourcují. Hlavním důvodem je výrazný úbytek starostí a snížení nákladů na vlastní účetní oddělení, know-how účetních, software či techniku. Důležitým faktorem bývá také vyšší míra zabezpečení citlivých dat a spolehlivost v oblasti znalosti legislativy.

Interní vedení účetnictví může být z mnoha důvodů pro podnikatele spíše zátěží. Problematická může být otázka odpovědnosti zaměstnanců, navíc je třeba průběžně pečovat o aktuálnost používaného softwaru i techniky, stejně jako o úroveň odborných znalostí zaměstnanců včetně jejich schopnosti či ochoty adaptovat se například na nový software.

Externí účetnictví naproti tomu značnou část těchto starostí přesouvá na dodavatele, který ručí za správnost a odbornou úroveň poskytovaných služeb, navíc může služby poskytovat buď přímo u zákazníka, na jeho vlastní technice a ve zvoleném programu, nebo zcela externě, kdy je ještě posílena ochrana choulostivých údajů. Tímto způsobem lze zajistit kompletní účetnictví včetně mezd a veškerého jednání s úřady či institucemi.

Odborníci ABRA Software poskytují účetní služby i vedení mzdové agendy oběma uvedenými způsoby, a to nejen ve vlastním systému ABRA Gen, jehož dokonalá znalost je samozřejmostí, ale i v jiných účetních programech, které firmy využívají. Velký důraz je zde kladen na vysokou odbornost, zkušenosti a znalosti v oblasti platné legislativy, na jejíž změny odborníci včas reagují. Zákazníci zejména oceňují vysokou míru efektivity, kdy nemusí platit za čas či služby, které nevyužijí. Data jsou chráněna, účetnictví je připraveno vždy včas a precizně, bez zbytečných nákladů a rizik.

Máte zájem optimalizovat vedení účetnictví? Jaké úspory by externí účetnictví přineslo právě vám? Ozvěte se nám a spočítáme to společně.