Legislativa

Zamiřte k prosperitě s dotacemi z Národního plánu obnovy

7. 10. 2021
Konzultanti pracují online

Na podzim se chystá největší vlna dotací v historii České republiky. Odhadovaná celková alokace na granty v rámci podpory od Evropské unie pro roky 2020 až 2026 činí v případě České republiky 179 miliard Kč.

Finanční pobídky jsou součástí českého Národního plánu obnovy, který byl již schválen Radou EU a nyní se připravují bližší parametry jednotlivých výzev. Jednotlivé komponenty, včetně finančních alokací, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků. Plán počítá s tím, že prostředky půjdou do digitalizace, udržitelné energetiky a bezpečné dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.

Na rozdíl od dosavadního Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (podívejte se na harmonogram OP PIK) nejsou pobídky z Národního plánu obnovy určené pouze regionálním malým a středním firmám, ale mohou je využít i firmy se sídlem v Praze a nově také tzv. velké podniky (firmy nad 250 zaměstnanců).

Jedním z klíčových témat plánu je digitální transformace a směrování k digitální společnosti. A právě zde je prostor pro aplikaci moderních technologií a informačních systémů. Společnost ABRA Software je připravena podpořit všechny vaše projekty s využitím informačního systému ABRA Gen pro nové zákazníky nebo v podobě rozvojových projektů pro zákazníky stávající.

Nyní je ten správný čas oslovit některou ze specializovaných konzultačních firem, která vás blíže seznámí se všemi aktuálními dotacemi a pomůže vám sestavit vlastní úspěšný projekt. Z našich zkušeností můžeme doporučit např. společnost Grantex Advisory Group nebo společnost Enovation, která aktuálně připravila také zajímavou sérii edukativních webinářů.