Životaschopnost firmy tématem inspirativního setkání v pražském Operu

20. 9. 2018

Růst přidané hodnoty a produktivity práce, přesná predikce ekonomického vývoje a zvýšení životaschopnosti firmy. To jsou ústřední témata praktického ABRA workshopu Firemní data v souvislostech, který je prvním ze seriálu věnovaného praktickým přínosům softwaru ABRA Gen. Inspirativní setkání ABRA Software se zákazníky se odehrálo v moderním pražském coworkingovém centru OPERO.

Zakladatel ABRA Software Jaroslav Řasa společně s CEO Martinem Jirmannem se zabývali životaschopností českých firem, což je téma důležité nejen pro zákazníky ABRA Software, ale vůbec pro všechny české firmy, pro které je vlastní budoucnost důležitá. Podrobněji se věnovali zejména produktivitě práce, klíčovému ukazateli přežití firmy z dlouhodobého pohledu, jaké jsou mechanismy pro její zvyšování a jak vše ve firmě účinně sledovat.

Na životaschopnost firmy se ABRA Software dívá především z ekonomického pohledu. Svým zákazníkům poskytuje účinné nástroje, které jim umožňují sledovat klíčové ukazatele v takových detailech a souvislostech, jaké konkrétní firma potřebuje. Byla řeč například o sezónních křivkách a předstihových ukazatelích, které hrají důležitou roli nejen pro sledování aktuálního obratu, ale velmi účinně slouží k předvídání ekonomického vývoje.

A právě přesná predikce, nikoliv jen odhad, budoucího vývoje firmy se stala tématem druhé části workshopu. Prezentující zde názorně ukázali, jak vyhodnocením minulých dat, stanovením trendů, jednoduchou matematikou a zdravým úsudkem předpovídat vývoj přidané hodnoty s přesností převyšující 95% (v závislosti na stabilitě trhu). Všechny výpočty přitom vycházejí online z dat uložených v ABRA Gen, tedy dat, které má většina zákazníků ABRA Software k dispozici.

Přesnost predikce pochopitelně ovlivňují také vnější vlivy, tzv. předstihové ukazatele, které se liší podle oborů jednotlivých podnikání. Určení těchto vlivů vyvolalo mezi účastníky zajímavou a přínosnou diskuzi. Informace doplnila ukázka měření vnějších vlivů přímo v ABRA Software.

Přednáškový blok byl zakončen představením konkrétních nástrojů ABRA Software pro efektivní řízení firmy – Vizualizace dat Live, ABRA BI a v neposlední řadě modernizovaného doplňku pro MS Excel nazvaného AbraTurnover, což je jednoduchá funkce natahující online data z účetnictví a ostatních agend ABRA Gen přes rozhraní API přímo do buňky v Excelu. Všechna data z ABRA BI jsou navíc vždy dostupná v aplikaci na mobilních telefonech, tabletech i chytrých hodinkách.

Setkání bylo inspirací nejen pro návštěvníky, ale také pro nás. Díky zpětné vazbě se v budoucnu můžeme při vývoji našich produktů soustředit na to podstatné, co je pro vás důležité. Intenzivně pracujeme na zvyšování výkonu systému ABRA Gen, jeho zrychlování, rozvoji API a propojování aplikací a v neposlední řadě i zjednodušování pro samotné uživatele. Ale o tom můžeme více hovořit na dalších inspirativních setkáních.