Změna Licenčních podmínek k informačnímu systému ABRA Gen

1. 11. 2017

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám, že s platností ke dni 1. listopadu 2017 mění společnost ABRA Software Licenční podmínky k informačnímu systému ABRA Gen pro zákazníky, kteří nemají písemnou Licenční smlouvu. Novelizované podmínky jsou účinné od 14. listopadu a budou k dispozici od 1. listopadu na www.abra.eu a na zp.abra.eu. Pokud nejpozději do čtrnácti (14) dnů od oznámení o změnách Licenčních podmínek výslovně písemně nevyjádříte svůj nesouhlas s takovými změnami, považují se změny za Vámi odsouhlasené a nabývají účinnosti dnem účinnosti změny.

Stahujte Plné znění nových Licenčních podmínek