Aktuality

Změna sazeb DPH od 1. 5. 2020

1. 5. 2020
Změna sazby DPH

Od 1. 5. 2020 platí novela zákona o DPH. Hlavním obsahem novely bylo původně spuštění poslední vlny evidence tržeb a dále pak přeřazení některých dodání zboží nebo poskytnutí služeb do jiné (nižší) sazby daně z přidané hodnoty. Část týkající se EET byla následně v souvislosti s epidemií koronaviru odložena až na dobu 3 měsíců od ukončení nouzového stavu.

Oblast sazeb DPH je však pozastavením EET nedotčena. Ke změně sazby DPH dochází u poměrně velkého počtu položek. Jedná se o celou řadu služeb z oblasti:

 • Řemeslné opravy
 • Kadeřnické služby

a dodání zboží a služeb z oblasti:

 • Tiskoviny
 • Knihy včetně elektronických
 • Půjčování knih
 • Stravovací služby a nápoje

Pokud se změna sazby DPH týká vašeho sortimentu, je v ABRA Gen potřeba:

 1. Změnit sazbu DPH v dotčených agendách a dokladech:
  • Číselník skladových karet
  • Rozpracované doklady vzniklé před 1. 5. 2020
 1. V generovaných prodejních dokladech z objednávek přijatých (funkce Vytvořit), které vznikly dříve a teprve po 1. 5. 2020 jsou realizovány ve fakturách vydaných a pokladních příjmech (případně dalších daňových dokladech). V těchto dokladech se při generování předvyplní sazba DPH uvedená v objednávce přijaté a je nutné DPH sazby následně ručně upravit.
 2. Zkontrolovat a upravit prodejní ceníky zboží a služeb, v kterých je zadávána cena včetně DPH.
 3. Věnovat zvýšenou pozornost nákupním dokladům při realizaci objednávek vydaných, které vznikly před 1. 5. 2020, a zkontrolovat a případně upravit sazbu DPH ve fakturách přijatých a pokladních výdajích generovaných z objednávek vydaných po jejich obdržení od dodavatele.