Aktuality

Změna vykazování OSS a IOSS v přiznání k DPH a nový vzor Přiznání k DPH

20. 10. 2021
Zpracování účetnictví v informačním systému

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty účinnou od 1. 10. 2021 (zákon č. 355/2021 Sb.), která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop, dochází k zavedení nových tiskopisů („formulářových podání“) pro daň z přidané hodnoty a zároveň k některým změnám stávajících formulářových podání.

Hlavní změny:

  • změna vykazování OSS a IOSS z řádku č.26 na řádku č.24 přiznání k DPH
  • úprava vzoru přiznání k DPH: řádek 24: Vybraná plnění (§ 110b odst.2), řádek 45: Korekce odpočtů daně podle § 75, § 77, § 79 až § 79e

Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách Finanční správy.

Nový tiskový formulář Přiznání k DPH (vzor 23) je již nyní k dispozici v ABRA Gen (ve verzích 21.2.1 a vyšší) po aplikaci automatických aktualizací. Jak na automatické aktualizace vám ukáže náš tip.

Podrobné PDF příručky popisující problematiku OSS, IOSS vč. související uzávěrky DPH v ABRA Gen naleznete v online nápovědě.