Změny ve vyhláškách č. 383/2009 Sb. (SP 398) a vyhláška č. 410/2009 Sb.

28. 11. 2017

Byly zveřejněny vyhlášky, kterými se mění vyhláška č. 383/2009 Sb. (SP 398) a vyhláška č. 410/2009 Sb. (SP 397) o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek (státní příspěvkové organizace a organizační složky státu) a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu s účinností od 1. 1. 2018. Mění se struktura některých částí výkazů v příloze č. 3a (Pomocný konsolidační přehled) a dalších přílohách. Do ABRA Gen bude změna promítnuta po zveřejnění technických podrobností Finanční správou.