Změny ve výpočtu DPH k 1. 4. 2019

21. 3. 2019
Účetnictví - změna ve výpočtu DPH

Přečtěte si podrobnosti o změnách platných od 1. 10. 2019

V rámci schváleného daňového balíčku 2019 dochází k některým změnám ve výpočtu DPH. Veškeré aktuálně nutné legislativní úpravy v ABRA Gen jsou JIŽ NYNÍ dostupné formou opravného Service Packu na Zákaznickém portálu.

Změny lze rozdělit do dvou oblastí:

1. Změna v zaokrouhlení DPH

Změna v § 36 zákona o DPH, Zákon č. 235/2004 Sb. Platná k 1. 4. 2019.

a) DPH již nebude možné zaokrouhlovat na celé koruny a tento rozdíl vyjmout ze základu daně.

Řešení: Pro dodržení zákonných požadavků je třeba změnit nastavení zaokrouhlení DPH v agendě Firemní údaje (záložka Obecné, podzáložka Předvyplnění) na hodnotu „žádné“ nebo „Aritmeticky na 0,01“. Tuto změnu lze provést i před datem platnosti úpravy.

Nastavení zaokrouhlení DPH v agendě Firemní údaje

Pro maloobchodní a restaurační prodej se zaokrouhlení nastavuje v agendě Provozy na záložce Obecná nastavení - Předvolby 1 v položce Zaokrouhlení - DPH. Následně prosím proveďte spuštění automatické aktualizace, která upravuje tisk účtenek.

Nastavení zaokrouhlení výpočtu DPH v agendě Provozy

b) Při platbách v hotovosti nebude možné rozdíl zaokrouhlení celkové částky dokladu na celé koruny zahrnovat do základu daně.

Řešení: v rámci Service Packu je upraven mechanismus výpočtu pro správné zohlednění zaokrouhlení dokladu při platbách v hotovosti při výpočtu DPH shora. Úprava fungování programu se týká pouze dokladů s datem uskutečnění daňového plnění po datu platnosti zákonné úpravy. Doklady se starším datem budou počítány jako dříve, podle původního znění zákona.

Zdanění haléřového vyrovnání

2. Změna výpočtu DPH z prodejní ceny včetně DPH (výpočet DPH shora)

Změna v § 37 zákona o DPH, Zákon č. 235/2004 Sb. Tato změna bude vzhledem k současnému stavu legislativního procesu platná k 1. 10. 2019 (končí přechodné období). Ruší se v současnosti platný koeficient vypočítaný na 4 desetinná místa, nově je výpočet daně upraven tak, aby při výpočtu daně shora i zdola byla částka daně stejná.

Kompletní balíček změn s platností od 1.10.2019 bude k dispozici v další verzi ABRA Gen, jejíž termín bude upřesněn.

Service Pack pro změny s platností od 1.4.2019 je k dispozici ke stažení na Zákaznickém portálu.