Legislativa

Zrušení povinnosti elektronické evidence tržeb EET

16. 12. 2022
Digitalizace účetnictví

UPDATE 2.1.2023: Od 1. ledna 2023 se ruší nejen samotná evidenční povinnost v systému EET, tj. povinnost zasílat údaje o tržbách správci daně a vystavovat účtenky ve smyslu zákona o evidenci tržeb, ale také všechny povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb, tedy i povinnosti umístit informační oznámení, ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek. Od 1. ledna 2023 není funkční příjem datových zpráv o tržbách, tzn., že k tomuto datu již nebudou údaje o zaslaných tržbách u Finanční správy zaevidovány, a to ani pro dobrovolně evidující poplatníky. Více na webu Finanční správy.

Jak jsou na změnu připraveny systémy ABRA Gen a FLORES?

Již nyní je v systémech k dispozici funkčnost, která umožní systém EET vypnout.

V agendě Provozovny EET je nutné pro všechny zadané provozovny odebrat připojené řady dokladů. To provedete následujícím způsobem – přejdete u vybraného záznamu v agendě Provozovny EET na záložku Řady dokladů, označíte klávesou Insert nebo klávesovou zkratkou CTRL+A všechny připojené řady dokladů a použijete vpravo tlačítko Odebrat.

Agenda Provozovny EET

Provádět odebrání řad dokladů je nutné mimo pracovní dobu, tedy v době, kdy se netvoří účtenky nebo doklady, které byly odesílané do EET, a neběží nebo nejsou plánované žádné úlohy týkající se tohoto procesu.

Připravujeme taktéž aktualizaci systémů, která provede vypnutí EET automaticky bez nutnosti ručního zásahu. Tato aktualizace bude distribuována formou automatické aktualizace pro verze 22 a vyšší. Pro starší verze je nutné použít postup uvedený výše.

UPDATE 2.1.2023: Automatická aktualizace, která evidenci EET v systému ABRA Gen zastavila, je nyní k dispozici. Jak nastavit automatickou aktualizaci.

Co se stane po vypnutí EET v ABRA Gen a FLORES?

Systémy přestanou generovat elektronické zprávy evidující tržby. Ty nebudou dále nikam odesílány. Zároveň nedochází k tisku kódů EET na účtenkách či dokladech platby.