DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro modul Mzdy

11. 2. 2019

Mzdy za leden 2019 musejí být kvůli legislativním změnám spočteny ve verzi 19.0.1 a v systému ABRA Gen musejí být aplikované Automatické aktualizace!

Pro ověření, zda jsou aktualizace implementovány použijte funkci Zkontrolovat aktualizace v levé spodní části hlavního okna pro spouštění agend. Funkce „Aplikovat vše“ je povolena pouze uživatelům s nastaveným privilegiem "Dovolit aplikovat automatické aktualizace", případně privilegiem Supervisor.

Přečtěte si celý soupis legislativních změn.