Řízení financí a zpracování účetnictví

Účetnictví v ABRA Gen vám pomůže zjednodušit, zefektivnit a automatizovat práci účetních a zároveň vám umožní dokonalou kontrolu firemních financí.

Řízení financí a zpracování účetnictví v ERP ABRA Gen

Proč řídit finance a zpracovávat účetnictví v ABRA Gen

 • automatizujete zaúčtování dokladů a uzávěrky podle aktuálně platné legislativy
 • pracujete se soubory majetku – evidujete dlouhodobý i drobný majetek včetně možnosti přeceňování a daňových i účetních odpisů
 • importujete automaticky bankovní výpisy včetně avíz platebních karet
 • zrychlíte práci účetních díky propracovaným účetním předkontacím s možností uživatelských úprav
 • automatizujete rozúčtování jedné částky ze zdrojového dokladu na více položek
 • vyrovnáváte bez starostí drobné přeplatky a nedoplatky u plateb dokladů

Chcete ve své firmě efektivně řídit finance a automatizovat zpracování účetnictví?Hledáte profesionální vedení účetnictví bez starostí? Máme řešení

Svým klientům již roky přinášíme profesionalitu a zodpovědnost ve vedení účetních agend. Zaručíme vám vedení účetnictví v souladu s aktuální legislativou, zastupitelnost i daňové poradenství. Využijte nabídku našich účetních služeb.

Účetnictví a výkazy

Základní modul informačního systému slouží k evidenci dokladů a k realizaci souvisejících účetních operací.

 • provázanost s ostatními moduly zaručuje automatické propojení prvotních dokladů s účetnictvím již při jejich vystavení
 • propracované účetní předkontace dovolují maximální automatizaci zaúčtování, jejímž výsledkem je rychlejší a pohodlnější práce účetních
 • zaúčtované doklady je možné automaticky nebo podle vlastního nastavení párovat a tím je zařadit do správných saldokontních skupin
 • systém se v rámci přiznání k dani z přidané hodnoty postará o evidenci včetně podání elektronického přiznání a řešení kontrolního hlášení DPH (vč. opravného či dodatečného daňového přiznání)
 • sledování výnosů a nákladů po jednotlivých odděleních s rozpadem až na jednotlivá střediska, obchodní případy, zakázky nebo projekty
Účetnictví a výkazy v ERP systému ABRA Gen
Účetnictví a výkazy v ERP systému ABRA Gen
Banka a homebanking v ERP systému ABRA Gen
Banka a homebanking v ERP systému ABRA Gen

Banka a homebanking

Elektronické zpracování platebních příkazů a bankovních výpisů.

 • plně elektronická komunikace se všemi bankami působícími na trhu v České a Slovenské republice prostřednictvím homebankingu
 • ruční nebo automatizované zadávání požadavků plateb a vytváření platebních příkazů
 • rychlé přenášení údajů o platbách z bankovních výpisů do ABRA Gen; avíza platebních karet umožňují v zakázkovém řešení rychlé párování plateb s příslušnými doklady
 • snadné vyhledávání proplacených dokladů a jejich automatické spárování v účetním deníku s danou platbou
 • možnost svázat platbu na bankovním výpisu s odpovídajícím platebním příkazem
 • Podpora napojení na bankovní systémy přes API s využitím služby Finbricks.
  Přečtěte si více na stránce 👉 Finbricks: snadné napojení na bankovní systémy.

Majetek

Komplexní evidence hmotného, nehmotného, dlouhodobého a drobného majetku.

 • přehled o zůstatkové ceně a ostatních cenách na kartě majetku, členění majetku podle druhu, fyzického umístění a odpovědné osoby
 • podpora různých variant a metod účetních i daňových odpisů včetně možnosti ruční editace
 • výpočet odpisů zohledňuje změnu vstupní ceny – například její zvýšení v případě technického zhodnocení
 • podpora evidence souboru movitých věcí majetku obsahujících oceněné prvky
 • různé varianty tiskových výstupů včetně odpisového plánu
Evidence majetku v ERP systému ABRA Gen
Evidence majetku v ERP systému ABRA Gen
Pokladna v ERP systému ABRA Gen
Pokladna v ERP systému ABRA Gen

Pokladna

Vystavování pokladních dokladů, které jsou zároveň i daňovými doklady.

 • využití v maloobchodním prodeji i v rámci interní evidence příjmů a výdajů; plně podporuje EET
 • vystavení příjmové pokladní účtenky na základě dodacího listu i objednávky přijaté při prodeji za hotové
 • přímá vazba na skladové položky, cenový a slevový systém
 • možnost platby přijatých i vydaných faktur, zálohových listů, dobropisů atd. přímo z těchto dokladů
 • uzávěrka pokladen s výpočtem kurzových rozdílů a počátečních stavů pro další období

Funkce pro MS excel

Sada funkcí pro MS Excel vám umožní pracovat s daty z informačního systému ABRA Gen v reálném čase.

 • balíček deseti funkcí, které umí získat hodnoty z různých agend systému ABRA Gen přímo do buňky v MS Excel
 • data z informačního systému ABRA Gen máte v reálném čase, vzdáleně přes internet a bezpečně
 • s ABRA funkcemi pracujete stejně jako s jinými excelovskými funkcemi a můžete je zahrnout do libovolných výpočtů
 • pracujete s účetními a obchodními údaji (např. obrat účtu, pohledávky, závazky, odpisy, stav majetku, zůstatek účtu, stav skladu, skladové pohyby, prodej)
 • vytváření nejrůznější plánů a modelů ve vlastních excelovských tabulkách bez nutnosti složitého exportu dat
 • vytvoříte si vlastní manažerské reporty z dat v účetním deníku
Funkce MS Excel v ERP systému ABRA Gen
Funkce MS Excel v ERP systému ABRA Gen
Dokumenty v ERP ABRA Gen
Dokumenty v ERP ABRA Gen

Pokročilá práce s doklady

Automatizace tvorby dokladů a jejich hromadné odesílání.

 • automatické generování dokladů umožňuje nadefinovat vyúčtování formou faktury, zálohových listů a daňových zálohových listů se zúčtováním na určité období
 • hromadné odesílání faktur umožňuje přejít od ručního zpracování každé faktury zvlášť k plně automatizovanému procesu
 • hromadné zaúčtování skladových dokladů s více variantami formy spuštění
 • doklady lze automaticky tisknout na tiskárně nebo jednoduše exportovat do elektronického formátu (ISDOC nebo PDF) a odesílat e-mailem

Řízení pohledávek a automatické upomínky

Automatické vytváření upomínek na nezaplacené faktury.

 • nastavení způsobu upomenutí, formulace textu pro různé obchodní partnery či vyloučení vybraných firem či dokladů z procesu upomínání
 • individuální nastavení limitů doby splatnosti a minimální dlužné částky v různých měnách pro upomínání
 • navázání automatických upomínek na agendu Insolvence firem a osob, která hlídá data z Insolvenčního rejstříku
 • upomínky lze rozesílat buď jako naplánované úlohy nebo prostřednictvím komplexní funkce Automatické zpracování upomínek v agendě Faktury vydané
 • určení skupiny uživatelů, kteří mají být v souladu s nastaveným oprávněním informováni o upomínkách či o stavu pohledávek
Automatické upomínky v ERP systému ABRA Gen
Automatické upomínky v ERP systému ABRA Gen
ABRA Business Navigátor

ABRA Business Navigátor

Začněte úspěšně řídit finanční zdroje a plánovat investice.

 • Zrychlíte a zjednodušíte procesy plánování díky integraci s ERP systémem ABRA.
 • Máte neustálý přehled o plnění finančních plánů a ihned reagujete na změny nebo výzvy na trhu.
 • Vytváříte vlastní výkazy a sestavy, které odpovídají specifickým potřebám Vaší firmy.
 • Ať už jste menší nebo větší firma, ABN se přizpůsobí Vašim potřebám a podpoří růst Vaší společnosti.
 • Ušetřete čas a zdroje eliminací pracného vyzobávání dat a získáte přístup k aktuálním informacím v jakémkoliv reportu.

Více informací najdete na produktové stránce ABRA Business Navigátor.Jak oblast financí a účetnictví zapadá do řešení ABRA Gen pro celou firmu

informační systém ABRA Gen pomáhá řídit chod celé firmy. Všechna data jsou na jednom místě, jednotlivé firemní oblasti jsou navzájem propojené a uživatelé pracují v jednom přívětivém rozhraní.

Hledáte cloudový software pro menší firmy a živnostníky?

Potřebujete efektivně řídit oblast financí a účetnictví ve své firmě?

Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

Mám zájem o předvedení Řízení financí a zpracování účetnictví CZ