Helpdesk

ABRA Gen
hotline +420 296 397 330
ABRA Helpdesk
Zákaznický portál

Služby

ABRA Helpdesk

Požadavky na technickou podporu zadávejte online v systému ABRA Helpdesk.

Výhody systému ABRA Helpdesk:

 • Systém usnadňuje a zrychluje naši vzájemnou komunikaci, která po zadání požadavku může pokračovat jednoduše pouze formou reakce na e-mail. Odpadá tedy nutnost pokaždé se přihlašovat do portálu.
 • O svých požadavcích nikdy neztratíte přehled a vždy je naleznete zpětně přímo v systému.

Telefonická hotline ABRA Gen

Telefonická hotline poskytuje rychlou podporu kvalifikovaného operátora.

Hotline: +420 296 397 330

Operátoři poskytují základní poradenství v oblasti provozu SW ABRA a drobné poradenství při uživatelských úpravách systémů. Za předpokladu většího rozsahu poradenství zajistí servisní zásah u klienta nebo doporučí jiný postup řešení požadavku.

 • je poskytována uživatelům se zaplacenou licenční službou (resp. Premium support) nebo se smlouvou FIT na pronájem licencí
 • je k dispozici v pracovní dny v době od 7 do 17 hodin
 • v době vyšší zátěže jsou hovory drženy ve frontě, operátoři je postupně vyřizují v pořadí, v jakém byly do fronty zařazeny
 • v naprosté většině případů se dostanete na řadu do 5 minut; pokud se nám nedovoláte a čekáte na spojení déle než 10 minut, budeme Vás zpětně kontaktovat

Co telefonická hotline řeší?

 • řešení problémů s provozem SW ABRA
 • drobné poradenství při uživatelských úpravách tiskových sestav, výpočtových schémat, předkontací, exportů, definic SQL dotazů atp.
 • oznamování chyb

Kdy je hotline nejvíce vytížena?

Hotline ABRA Gen: +420 296 397 330


Pokud využíváte účetní systém ABRA Flexi, navštivte stránky podpory systému ABRA Flexi.

Servis pomocí vzdálené správy

Poradenství, které nelze vyřešit po telefonu nebo přes Zákaznický portál, je možné řešit prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Operátor hotline nebo konzultant v tomto případě přistupuje přes zabezpečené připojení k počítači uživatele a pracuje s jeho ostrými daty, což umožňuje rychle analyzovat a řešit problém přesně v místě, kde vznikl.

Výhody servisu

 • rychlé a bezpečné připojení
 • analýza problému přímo na počítači zákazníka s ostrými daty
 • on-line přenos souborů mezi poskytovatelem servisu a uživatelem

Stáhnout soubor pro vzdálenou správu.

Konzultace a servis na místě

Konzultace a servis na místě je nejúčinnější formou podpory k systému ABRA Gen. Konzultant při svém výjezdu řeší náročnější zásahy nebo provádí úpravy systému dle požadavků zákazníka.

S požadavky na konzultační služby se obracejte na svého obchodníka. Pokud nemáte přímý kontakt na obchodníka, obraťte se na Zákaznické centrum prostřednictvím telefonické hotline nebo Zákaznického portálu.

Konzultace jsou hrazeny dle cen uvedených v ceníku konkrétního SW ABRA.

Servisní výjezd může obsahovat

 • úpravy a rozvoj systému dle požadavku zákazníka
 • řešení problémů na místě, přímo v provozu uživatele
 • návrh efektivního využití SW ABRA nebo jeho rozšíření
 • specializovaná individuální školení práce se systémy ABRA