Efektivní výroba
a kompletace

Výkonný pomocník v zakázkových, kusových a sériových výrobách pro malé i velké firmy vám pomůže vyrábět jen to, co přinese skutečný zisk.

Efektivní výroba a kompletace v ERP ABRA Gen

Proč řídit výrobu v ABRA Gen

 • získáte aktuální data pro kalkulaci ceny výrobku a průběžné sledování reálných nákladů i stavu výroby
 • uspoříte čas díky plánování, řízení a detailní evidenci procesů ve výrobním provozu
 • propojíte výrobu s celým systémem, např. s účetnictvím, skladovým hospodářstvím, SCM, mzdami
 • sledujete čas práce na projektech, zakázkách, operacích, aktivitách nebo jejich částech pomocí PLM terminálu přímo ve výrobě
 • evidujete veškeré informace o výrobku v jeho rodném listu
 • měříte a vyhodnocujete online data z IoT snímačů na výrobních linkách

Chcete ve své firmě automatizovat řízení výroby nebo kompletace?

Podívejte se na možnosti digitalizace výroby a návazných procesů

Výroba

Absence omylů, maximální využití dostupných zdrojů a žádné časové prostoje.

 • prostřednictvím výrobních příkazů systém komplexně sleduje a řídí celý výrobní proces
 • kalkulace nákladové ceny výrobků do nabídek
 • plná provázanost se skladem a možnost přímého vyskladňování materiálu a naskladňování výrobků s podporou čárových kódů
 • podpora technické přípravy výroby (TPV) pro sériovou a zakázkovou výrobu
 • veškeré informace o výrobku vám pomůže evidovat rodný list výrobku, který obsahuje komplexní historii výroby s odkazem na výrobní příkaz, vazbu na komponenty, informace z pracovního lístku apod.
Výroba v ERP systému ABRA Gen
Výroba v ERP systému ABRA Gen
Kapacitní plánování v ERP systému ABRA Gen
Kapacitní plánování v ERP systému ABRA Gen

Kapacitní plánování

Cesta k efektivní výrobě vede přes precizní výrobní plán.

 • plánovací metody – dopředně a dozadné, do omezených a neomezených kapacit, podle disponibility materiálu
 • online vyhodnocení dat
 • seznam zaplánovaných dokladů a souhrnné statistické údaje vyjadřující efektivitu sestaveného plánu
 • systém chytře naplánuje výrobní procesy prováděné na jednotlivých pracovištích
 • vytvoření fronty práce v agendě Dílenský plán a grafické znázornění kapacitního plánu

Kompletace

Řízení výroby produktů, které vznikají kompletací materiálů a polotovarů.

 • kompletace výrobků probíhá ve třech jednoduchých krocích – příprava, výdej materiálu a dokončení
 • automatické doplňování materiálu na základě analýzy dat skladových zásob modulu SCM nebo individuálně podle objednávky
 • kalkulace nákladové ceny výrobku a porovnání se skutečnou cenou realizace
 • k produktům, které se opakovaně sestavují ze stejných či velmi podobných položek, lze nadefinovat normu, díky níž se kompletace maximálně zefektivní
 • kompletační list lze vytvořit na základě dodacích listů nebo přijatých objednávek
Kompletace v ERP systému ABRA Gen
Kompletace v ERP systému ABRA Gen
SCM v ERP systému ABRA Gen
SCM v ERP systému ABRA Gen

SCM (Supply Chain Management)

Zákazník dostane své zboží včas a ve skladu nebudou zbytečné „ležáky“, které blokují zdroje firmy.

 • okamžitý přehled o pokrytí potřeby materiálu a zboží a minimálních stavech
 • optimalizace budoucího vývoje skladových zásob
 • přehledná bilance kombinující všechny dostupné zdroje vč. sledování minimálních stavů i horních limitů materiálu na skladě
 • upozornění na možnou krizi z podstavu, a to nejen aktuální, ale i budoucí
 • rychlé zajištění objednávek podle předem nastavených kritérií

PLM terminál

Moderní nástroj pro efektivní evidenci průběhu výroby.

 • sledování času práce na operacích
 • zápis výrobních dat rychle a online načtením čárového kódu konkrétní operace; k dispozici je podpora pro sledování šarží a sériových čísel
 • provázání se skladem umožňuje automatický odpis použitého materiálu
 • technologie je přizpůsobena i pro dotykové terminály a podporuje tisk výrobních štítků
 • evidenci zbytků materiálů, včetně práce s tabulemi plechu, plexiskla apod.
PLM terminál v ERP systému ABRA Gen
PLM terminál v ERP systému ABRA Gen

IoT v ERP systému ABRA Gen
IoT v ERP systému ABRA Gen

Internet věcí – ABRA IoT Platform

S využitím snímačů a akčních prvků připojených přes internet máte důležitá data přímo v ABRA Gen.

 • nezávislost na dodavateli snímačů
 • informace jsou přímo v systému – např. na skladové kartě zboží můžete vidět graf průběhu teploty ve skladu
 • data z IoT lze v informačním systému analyzovat a dávat do souvislostí se vším, co je v něm již zadáno
 • díky definovatelným pravidlům lze provádět automatické kroky – ztlumit teplotu ve skladu, vyměnit vzduch, odeslat upozornění obsluze apod.

Testbed pro Průmysl 4.0

V Testbedu mohou firmy simulovat aplikaci technologií ve virtuálním prostředí a předejít vysokým nákladům při nasazení do reálné praxe.

 • testovací prostředí pro inovativní řešení chytrých firem a jejich dílčích procesů
 • flexibilní výrobní linka kombinující různé technologie včetně automatizovaných skladů či robotické manipulace
 • vznik tzv. digitálních dvojčat místo drahých prototypů
 • propojení výrobních technologií a sofistikovaných řídicích systémů
 • úspora času a nákladů při výrobě, optimalizaci operací a postupů

ABRA Software je zakládající partner Národního centra Průmyslu 4.0.

ABRA Gen je páteřním ERP systémem v Testbedu pro průmysl 4,.
ABRA Gen je páteřním ERP systémem v Testbedu pro průmysl 4,.

Jak oblast výroby zapadá do řešení ABRA Gen pro celu firmu

All-in-one informační systém ABRA Gen pomáhá řídit chod celé firmy. Všechna data jsou na jednom místě, jednotlivé firemní oblasti jsou navzájem propojené a uživatelé pracují v jednom přívětivém rozhraní. Výroba je propojena se skladovým hospodářství i obchodními procesy.

Hledáte cloudový software pro menší firmy a živnostníky?

Potřebujete efektivně řídit výrobu nebo kompletaci?

Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

Mám zájem o předvedení Efektivní výroba a kompletace CZ