Efektívna výroba a kompletizácia

Výkonný pomocník v zakázkových, kusových a sériových výrobách pre malé i veľké firmy vám pomôže vyrábať len to, čo prinesie skutočný zisk.

Efektívna výroba a kompletizácia v ERP ABRA Gen

Prečo riadiť výrobu v ABRA Gen

 • získate aktuálne dáta pre kalkuláciu ceny výrobku a piebežné sledovanie reálnych nákladov i stavu výroby
 • ušetríte čas vďaka plánovaniu, riadeniu a detailnej evidencii procesov vo výrobnej prevádzke
 • prepojíte výrobu s celým systémom, napr. s účtovníctvom, skladovým hospodáárstvom, SCM, mzdami
 • sledujete čas práce na projektoch, zákazkách, operáciách, aktivitách alebo ich častiach pomocou PLM terminálu priamo vo výrobe
 • evidujete všetky informácie o výrobku v jeho rodnom liste
 • meriate a vyhodnocujete online dáta z IoT snímačov na výrobných linkách

Chcete vo svojej firme automatizovať riadenie výroby alebo kompletizácie?

Pozrite sa na možnosti digitalizácie výroby a náväzných procesov

Výroba

Absencia omylov, maximálne využitie dostupných zdrojov a žiadne časové prestoje.

 • prostredníctvom výrobných príkazov systém komplexne sleduje a riadi celý výrobný proces
 • kalkulácia nákladovej ceny výrobkov do ponúk
 • plná previazanosť so skladom a možnosť priameho vyskladňovania materiálu a naskladňovania výrobkov s podporou čiarových kódov
 • podpora technickej prípravy výroby (TPV) pre sériovú a zákázkovú výrobu
 • všetky informácie o výrobku vám pomôže evidovať rodný list výrobku, ktorý obsahuje komplexnú históriu výroby s odkazom na výrobný príkaz, väzbu na komponenty, informácie z pracovného lístku a pod.
Výroba v ERP systému ABRA Gen
Výroba v ERP systému ABRA Gen
Kapacitné plánovanie
Kapacitné plánovanie v ERP ABRA Gen

Kapacitné plánovanie

Cesta k efektívnej výrobe vedie cez precízny výrobný plán.

 • plánovacie metódy – dopredné a dozadné, do obmedzených a neobmedzených kapacít, podľa disponibility materiálu
 • online vyhodnotenie dát
 • zoznam zaplánovaných dokladov a súhrnné štatistické údaje vyjadrujúce efektivitu zostaveného plánu
 • systém šikovne naplánuje výrobné procesy vykonávané na jednotlivých pracoviskách
 • vytvorenie fronty práce v agende Dielenský plán a grafické znázornenie kapacitného plánu

Kompletizácia

Riadenie výroby produktov, ktoré vznikajú kompletizáciou materiálov a polotovarov.

 • kompletizácia výrobkov prebieha v troch jednoduchých krokoch – príprava, výdaj materiálu a dokončenie
 • automatické doplňovanie materiálu na základe analýzy dát skladových zásob modulu SCM alebo individuálne podľa objednávky
 • kalkulácia nákladovej ceny výrobku a porovnanie so skutočnou cenou realizácie
 • k produktom, ktoré sa opakovane zostavujú z rovnakých či veľmi podobných položiek, je možné nadefinovať normu, vďaka nej sa kompletizácia maximálne zefektívni
 • kompletačný list je možné vytvoriť na základe dodacích listov alebo prijatých objednávok
Kompletace v ERP systému ABRA Gen
Kompletizácia v ERP systému ABRA Gen
SCM v ERP systéme ABRA Gen
SCM v ERP systéme ABRA Gen

SCM (Supply Chain Management)

Zákazník dostane svoj tovar včas a v sklade nebudú zbytočné „ležiaky“, ktoré blokujú zdroje firmy.

 • okamžitý prehľad o pokrytí potreby materiálu a tovaru a minimálnych stavoch
 • optimalizácia budúceho vývoja skladových zásob
 • prehľadná bilancia kombinujúca všetky dostupné zdroje vrátane sledovania minimálnych stavov i horných limitov materiálu na sklade
 • upozornenie na možnú krízu z podstavu, a to nielen aktuálnu, ale i budúcu
 • rýchle zabezpečenie objednávok podľa predom nastavených kritérií

PLM terminál

Moderný nástroj pre efektívnu evidenciu priebehu výroby.

 • sledovanie času práce na operáciách
 • zápis výrobných dát rýchlo a online načítaním čiarového kódu konkrétnej operácie; k dispozícii je podpora pre sledovanie šarží a sériových čísel
 • previazanie so skladom umožňuje automatický odpis použitého materiálu
 • technológia je prispôsobená i pre dotykové terminály a podporuje tlač výrobných štítkov
 • evidencia zbytkov materiálu, vrátane práce s tabuľami plechu, plexiskla a pod.
PLM terminál v ERP systému ABRA Gen
PLM terminál v ERP systému ABRA Gen

IoT v ERP systému ABRA Gen
IoT v ERP systému ABRA Gen

Internet vecí – ABRA IoT Platform

S využitím snímačov a akčných prvkov pripojených cez internet máte dôležité dáta priamo v ABRA Gen.

 • nezávislosť na dodávateľovi snímačov
 • informácie sú priamo v systéme – napr. na skladovej karte tovaru môžete vidieť graf priebehu teploty v sklade
 • dáta z IoT je možné v informačnom systéme analyzovať a dávať do súvislostí so všetkým, čo je v ňom už zadané
 • vďaka definovateľným pravidlám je možné vykonávať automatické kroky – znížiť teplotu v sklade, vymeniť vzduch, odoslať upozornenie obsluhe a pod.

Testbed pre Průmysl 4.0

V Testbede môžu firmy simulovať aplikáciu technológií vo virtuálnom prostredí a predísť vysokým nákladom pri nasadení do reálnej praxe.

 • testovacie prostredie pre inovatívne riešenia smart firiem a ich dielčích procesov
 • flexibilná výrobná linka kombinujúca rôzne technológie vrátane automatizovaných skladov či robotickej manipulácie
 • vznik tzv. digitálnych dvojčat miesto drahých prototypov
 • prepojenie výrobných technológií a sofistikovaných riadiacich systémov
 • úspora času a nákladov pri výrobe, optimalizácii operácií a postupov

ABRA Software je zakladajúci partner Národného centra Průmyslu 4.0.

Ako funguje informačný systém ABRA Gen v Testbedu
Ako funguje informačný systém ABRA Gen v Testbedu

Ako oblasť výroby zapadá do riešenia ABRA Gen pre celú firmu

AAll-in-one informačný systém ABRA Gen pomáha riadiť chod celej firmy. Všetky dáta sú na jednom mieste, jednotlivé firemné oblasti sú navzájom propojené a používatelia pracujô v jednom prívetivom rozhraní. Výroba je propojená so skladovým hospodárstvom i obchodnými procesmi.

Hľadáte cloudový software pre menšie firmy?

Potrebujete efektívne riadiť výrobu alebo kompletizáciu?

Kontaktujte nás, radi vám poradíme.

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK