Cena ABRA Gen

ABRA Gen je úplne modulárny systém, ktorý vám zostavíme tak, ako ho bude vaša firma reálne používať. Od rozsahu využitia systému sa tiež odvíja individuálna cena.

Ako stanovujeme cenu?

Naši obchodníci a konzultanti navštívia vašu firmu a v rámci implementačnej štúdie analyzujú vaše potreby. Následne vám navrhneme riešenie na mieru, ktorého súčasťou je tiež presná cena. Platiť tak budete len za to, čo skutočne využijete.

Čo zahŕňa cena za systém?

Cena za obstaranie si nového systému sa delí na dve časti: licencie a implementácia. Pri licenciách môžu nastať rôzne varianty ceny v prípade riešenia on premise (t.j. prevádzka na vlastnom hardware zákazníka) a pri prenájme (prevádzka v cloude).

Implementácia systému má typicky dve časti: implementačnú analýzu a následne vlastnú implementáciu, ktorá zahŕňa napríklad inštaláciu a nasadenie systému, zakázkové úpravy, individuálne školenia a workshopy, prevod dát z pôvodného systému a zvýšenú podporu používateľov po nábehu do ostrej prevádzky.

Na implementácii ABRA Gen sa podieľajú ako konzultanti, tak projektový manažér, ktorého služby sú súčasťou celej dodávky.

V prípade riešenia on premise môže býť dodatočným nákladem investícia do nového hardwaru.

Celková cena obstarania ABRA Gen

V závislosti na počte používateľov a komplexnosti celého sa pohybuje celková cena za nasadenie systému do firmy v rozmedzí od jednotiek tisíc až desiatok tisíc EUR. Obvykle sa cena licencie pohybuje okolo 500 – 1.500 EUR za používateľa v závislosti na rozsahu modulov. Cena implementácie sa obvykle pohybuje medzi 100 – 200 % z celkovej ceny licence.


Používate už systém ABRA Gen a potrebujete poznať ceny rozšírenia? Podrobný cenník nájdete na Zákazníckom portále.


Spýtajte sa na cenu systému ABRA Gen

Dopyt: [post_title] SK
Prípadne napíšte správu.