Spracovanie miezd a riadenie ľudských zdrojov

Z dostupných podkladov spracujete mzdy bezchybne a včas podľa aktuálne platnej legislatívy.

Mzdy a personalistika s ERP ABRA Gen

Prečo zspracovávať mzdy v ABRA Gen

 • blankspracujete mzdy každý mesiac správne a včas, vrátane odvodov poistenia a daní
 • blankautomaticky vypočítate mzdové listy a rozošlete elektronické výplatné pásky
 • blankkomunikujete s úradmi rýchlo a efektívne vďaka elektronickým podaniam
 • blankvypočítajte mzdové uzávierky automaticky v dobe, kedy vás to nezdržuje od ďalšej práce
 • blankzískate rýchly prehľad o počte zamestnancov, priemernej hrubej mzde alebo mzdových nákladoch rozdelených po jednotlivých strediskách
 • blankrouzúčtujete mzdy ľahko podľa strediska, projektu alebo zakázky

Chcete vo svojej firme automatizovať spracovanie miezd vždy podľa platnej legislatívy?

Pozrite sa, ako v systéme ABRA Gen automatizovať spracovanie miezd

Video: 5 tipů, jak automatizovat zpracování mezd

Zoznámte sa podrobne s funkciami ABRA Gen v oblastiach spracovania miezd a riadenia ľudských zdrojov:

Mzdy a personalistika

Správne a včasné spracovanie miezd, odvodov poistenia a daní a zrážok z miezd.

Mzdy a personalistika v ERP systéme ABRA Gen

 • systém rozoznáva rôzne druhy pracovného pomeru, úkolovú, podielovú, hodinovú i mesačnú mzdu a môže preberať výkony z iných modulov
 • automatizovaný výpočet mzdových listov a súčasne i ďalšie kroky, ako je napr. odoslanie výplatných pások
 • možnosť automaticky spúšťať výpočet mzdových uzávierok
 • rôzne výkazy a ďalšie dáta je možné exportovať do XML, elektronicky tak odošlete napr. vyúčtovanie zálohovej/zrážkovej dane či DPH na daňový portál, kde prebehne validácia alebo podklady do systému Trexima
 • prehľad o výške poistného za dané obdobie je možné odoslať cez verejné rozhranie pre elektronické podanie/li>

Docházka

Ucelený prehľad o pracovnej dobe zamestnancov a štatistiky prerušenia práce.

Evidencia dochádzky v ERP systéme ABRA Gen

 • základná evidencia docházky
 • jednoduchá evidencia príchodov, odchodov a ďalších špecifických prerušení pracovnej doby
 • automatizovaný prenos dát do patričných agend systému, ako sú Mzdové listy, Výkony, Neprítomnosti a Nemocenské dávky
 • pripravené základné tlačové zostavy
 • možnosť napojenia na externé systémy pre automatizovanú evidenciu docházky, ako je napr. systém Alveno

Aktuality na téma zpracování mezd a řízení lidských zdrojů


Ako oblasť spracovania miezd zapadá do rišenia ABRA Gen pre celú firmu

All-in-one informačný systém ABRA Gen pomáha riadiť chod celej firmy. Vštky dáta sú na jednom mieste, jednotlivé firemné oblasti sú navzájom prepojené a používatelia pracujú v jednom prívetivom rozhraní.

Referencie

Hľadáte cloudový software pre menšie firmy?

Potrebujete sracovávať mzdy vo svojej firme správne a včas?

Kontaktujte nás, radi vám poradíme.

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK