Nástroje pre riadenie a management

Zabezpečte managementu firmy nástroje pre dokonalý prehľad o všetkých prebiehajúcich procesoch, zakázkách a pracovných úlohách zamestnancov.

Nástroje pre riadenie a manažment v ERP ABRA Gen

Prečo využívať nástroje pre riadenie a management v ABRA Gen

 • využijete nástroje business intelligence pre ľahké a rýchle rozhodovanie
 • schvaľujete faktúry, objednávky a iné doklady rýchlo a online z akéhokoľvek zariadenia
 • organizujete zamestnancom úlohy s priamym previazaním na objekty v systéme
 • kontrolujete všetky dôležité dáta v online reportoch
 • vytvoríte si najrôznejšie plány a modely vo vlastných excelovských tabuľkách bez nutnosti zložitého exportu dát
 • získate všetky potrebné informácie pre strategiceké riadenie celej firmy

Chcete vo svojej firme zaistiť managementu dokonalý prehľad a kontrolu?

Pozrite sa na softwarové nástroje, ktoré priamo podporia riadenie firmy

ABRA Business Intelligence Live

Schvaľujte doklady online

Zoznámte sa podrobne s funkciami ABRA Gen v oblastiach riadenia a managementu:

Business Intelligence

Dokonalý prehľad o firme. Kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

 • komplexný reportingový systém na mieru podľa potrieb a typu podnikania zákazníka
 • neobmedzené možnosti nastavenia vlastných kritérií a komponentov, sledovania rôznych KPI
 • analýza dát zo systému ABRA Gen i z externých zdrojov
 • informácie dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek – na počítači, mobilnom telefóne i tablete
 • automatické úlohy (napr. zasielanie reportov e-mailom) pre potreby opakovaného reportingu
Business intelligence
Grafy Business Intelligence v ERP ABRA Gen
Schvaľovacie scenáre v ERP systéme ABRA Gen
Schvaľovacie scenáre v ERP systéme ABRA Gen

Prepracovaný proces schvaľovania dokladov

Kedykoľvek sa môžete pozrieť, v akej fáze schvaľovacieho procesu sa doklad práve nachádza.

 • analýza a vyhodnotenie schvaľovacích procesov – prečo sa dokumenty najčastejšie vracajú, aké procesy trvajú najdlhšie a pod.
 • u schválených i zamietnutých dokladov je možné povoliť opravy a spustiť nový schvaľovací proces
 • rozdelenie kompetencí pri schvaľovaní je možné nastaviť podľa typu práce a stupňa zodpovednosti vrátane pravidiel pre schválenie v zastúpení
 • nastavenie podmienok pre jednotlivé kroky schvaľovania (výška čiastky, typ dokladu i ďalšie kritériá)
 • nastaviť sa dá i automatický posun dokumentu po schválení do ďalšej fázy procesu

Online schvaľovanie

Schvaľujte všetky faktúry, objednávky a ďalšie doklady online.

 • schvaľovanie dokladov online cez web (vrátane mobilných zariadení) bez nutnosti spúšťania ABRA Gen
 • zavedenie plného bez-papierového spracovania dokumentov, a tým i zamedzenie strácania papierových dokladov kolujúcich po firme
 • efektívny nástroj pre kontrolu nákladov už vo fáze objednávky a úspora času vďaka zníženiu interakcie medzi schvaľovateľmi a účtárňou
 • periodické e-mailové upozornenia schvaľovateľov so zoznamom dokladov čakajúcim na schválenie s odkazom na web schvaľovania
 • pravidelný eskalačný report s oneskoreným schvaľovaním (napríklad viac ako 48h bez reakcie)
Online schvalování v ERP ABRA Gen
Online schvalování v ERP ABRA Gen
Přehled úkolů v ERP systému ABRA Gen
Přehled úkolů v ERP systému ABRA Gen

Úlohy

Organizujte prácu zamestnancov prehľadne a online.

 • v prívetivom prostredí a bez nutnosti prihlásenia do systému ABRA Gen má každý používateľ úlohy kedykoľvek po ruke na počítači i na mobilných zariadeniach
 • zadávanie, oprava, mazanie a uzavretie úlohy s možnosťou naviazania úlohy na konkrétny doklad
 • prijatie, odmietnutie a uzavretie obdržanej úlohy
 • pripojenie a odpojenie úlohy k viacerým dokladom
 • fulltextové vyhľadávanie úloh, zobrazenie a tlač prehľadu úloh

Reporty

Skupina funkcií, ktoré zaisťujú prepracované výstupy dát zo systému ABRA Gen.

 • rýchle použitie preddefinovaných tlačových zostáv, exportov a reportov
 • možnosť modifikovania systémových zostav vytvorením ich kópie a následnou úpravou
 • tvorba reportov so sprievodcom
 • využitie vo všetkých moduloch a agendách
 • aktualizácie preddefinovaných tlačových zostáv v rámci update
Reporty prodeje v ERP systému ABRA Gen
Reporty prodeje v ERP systému ABRA Gen
Funkce MS Excel v ERP systému ABRA Gen
Funkce MS Excel v ERP systému ABRA Gen

Funkcie pro MS excel

Sada funkcií pre MS Excel vám umožní pracovať s dátami z informačného systému ABRA Gen v reálném čase.

 • balíček desiatich funkcí, ktoré vedia získať hodnoty z rôznych agend systému ABRA Gen priamo do bunky v MS Excel
 • dáta z informačného systému ABRA Gen máte v reálnom čase, vzdialene cez internet a bezpečne
 • s ABRA funkciami pracujete rovnako ako s inými excelovskými funkciami a môžete ich zahrnúť do ľubovoľných výpočtov
 • pracujete s účtovnými a obchodnými údajmi (napr. obrat účtu, pohľadávky, záväzky, odpisy, stav majetku, zostatok účtu, stav skladu, skladové pohyby, predaj)
 • vytváranie najrôznějších plánov a modelov vo vlastných excelovských tabuľkách bez nutnosti zložitého exportu dát


Ako nástroje pre riadenie zapadajú do riešenia ABRA Gen pre celú firmu

All-in-one informačný systém ABRA Gen pomáha riadiť chod celej firmy. Všetky dáta sú na jednom mieste, jednotlivé firemné oblasti sú navzájom prepojené a používateia pracujú v jednom prívetivom rozhraní.

Hľadáte cloudový software pre menšie firmy?

Potrebujete pre riadenie firmy efektívne nástroje pre riadenie a management?

Kontaktujte nás, radi vám poradíme.

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK