Riadenie vzťahov so zákazníkmi – CRM

Využijte každou obchodní příležitost, evidujte všechny evidujte všetky informácie o klientoch na jednom mieste a cielene oslovujte vybrané skupiny zákazníkov.

Budova - ilustračná fotografie

Prečo riadiť vzťahy so zákazníkmi v ABRA Gen

 • plánujete všetky obchodné aktivity s kompletnou históriou od prvého kontaktu až po najnovšiu faktúru
 • evidujete dôležité informácie o klientoch, členíte zákazníkov do záujmových, produktových alebo iných skupín
 • poznáte objem obchodných príležitostí a pravdepodobnosť, s akou sa premení v uzavretý obchod
 • evidujete všetky kontakty na firmy i osoby na jednom mieste s možnosťou rýchleho zobrazenia všetkých súvisiacich dokladov
 • vybavujete obchodnú agendu v prehľadnej mobilnej aplikácii priamo v teréne
 • máte vždy po ruke základné KPI ukazovatele a históriu obchodnej komunikácie a obchodných prípadov

Chcete sa vo svojej firme kvalitne starať o zákazníkov?

Pozrite sa, ako v systému ABRA Gen efektívne používať nástroje pre starostlivosť o zákazníkov

Zoznámte sa podrobne s funkciami ABRA Gen v následujúcich oblastiach starostlivosti o zákazníkov:

CRM (Customer relationship management)

Komplexný prehľad a riadenie obchodných príležitostí.

 • jednotný systém plánovania, riadenia a vyhodnotenia činností obchodných zástupcov
 • informácie o zákazníkoch na jednom mieste
 • vďaka podrobnej segmentácii zákazníkov je možné nastaviť, aký produkt ktorému zákazníkovi ponúknuť a kedy to spraviť
 • kompletná história spolupráce so zákazníkom od obchodnej príležitosti až po najnovšiu faktúru
 • systém v percentách ukazuje, ako ďaleko je jednanie so zákazníkom, poznáte objem obchodných príležitostí a pravdepodobnosť, s akou sa premení na uzavretý obchod – s vysokou presnosťou dokážete odhadnúť budúce tržby
CRM v ERP systému ABRA Gen
CRM v ERP systéme ABRA Gen
Nové obchodné príležitosti, prehľad ponúk vydaných a možnosť zdieľania dokumentov, napr. odoslanie faktúry e-mailom.
Nové obchodné príležitosti, prehľad ponúk vydaných a možnosť zdieľania dokumentov, napr. odoslanie faktúry e-mailom.

Mobilné CRM pre obchodníkov na cestách

Rýchle vybavovanie obchodnej agendy a online prístup k dátam v ERP ABRA Gen z mobilného telefónu.

 • vytváranie a prehľad obchodnej komunikácie a schôdzok vrátane zobrazenia detailných informácií o zákazníkoch, prevádzkarňach a kontaktných osobách
 • zobrazenie základných KPI ukazovateľov a histórie obchodnej komunikácie a obchodných prípadov
 • zistenie platobnej morálky zákazníkov (priemerná splatnosť, faktúry po splatnosti)
 • katalóg produktov online zobrazuje podrobné špecifikácie, obrázky, ceny, typy, dostupnosť podľa skladov vrátane rezervovaných položiek alebo očakávaného naskladnenia
 • vytváranie objednávok a sledovanie stavu ich dodania

Adresár

Centrálne úložisko záznamov o firmách i osobách a miesto pre ich správu.

 • efektívne triedenie a rýchle vyhľadávanie, ktoré podporí rýchlu a bezchybnú prácu
 • podporu marketingu pre vykonanie segmentácie trhu a zaraďovanie firiem do kategórií
 • rýchle zobrazenie všetkých dokladov k firme a osobe v adresári
 • evidencia ľubovolného počtu prevádzkarní v každej firme
 • okamžité zobrazenie informácií z internetového obchodného registra a iných portálov
 • plná podpora GDPR
Adresár v ERP systéme ABRA Gen
Adresár v ERP systéme ABRA Gen
Dokumenty v ERP systému ABRA Gen
Dokumenty v ERP systému ABRA Gen

Pokročilá správa dokumentov a príloh

Správa elektronických dokumentov, ich prehľadné usporiadanie, ľahká dostupnosť a prepojenie s produktami, firmami, zákázkami, obchodnými prípadmi, projektami atď.

 • nahradenie obehu papierových dokladov, zrýchlenie spracovania a schvaľovania dokladov
 • automatizácia vytvorenia dokladu skenovaním, z e-mailu, načítaním z FTP, z adresárov
 • nulová chybovosť pri automatickom spracovaní elektronických dokladov
 • efektívna výmena dokumentov s obchodnými partnermi a úradmi
 • zdieľanie dokumentov pracovnými skupinami, ich distribúcia v rámci firmy
 • evidencia zmlúv

Zaujímavé funkcie

Vďaka komplexnosti systému je možné zdieľať informácie krížom celou firmou. Samozrejmosťou je rešpektovanie prístupových práv a ochrana osobných údajov podľa GDPR.

 • všetky zmluvy, odoslané ponuky či technická dokumentácia môžu byť automaticky ukladané do jednotnej firemnej adresárovej štruktúry na sieťovom úložisku
 • rýchle vyplňovanie šablón vo formáte MS Word alebo Open Office dátami zo systému ABRA Gen
 • zakázkové riešenie zdieľania informácí medzi rôznymi firemnými databázami, pokiaľ v systéme spravujete viac firiem
Zaujímavé funkcie
Zajuímavé funkcie v ERP systéme ABRA Gen

Ako oblasť CRM zapadá do riešenia ABRA Gen pre celú firmu

All-in-one informačný systém ABRA Gen pomáha riadiť chod celej firmy. Všetky dáta sú na jednom mieste, jednotlivé firemné oblasti sú navzájom prepojené a používatelia pracujú v jednom prívetivom rozhraní. Kvalitná starostlivosť o zákazníkov predchádza všetkým obchodným procesom.

Hľadáte cloudový software pre menšie firmy?

Potrebujete sa efektívne starať o svojich zákazníkov?

Kontaktujte nás, radi vám poradíme.

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK