Komplexná podpora pre poskytovanie služieb

Využite každú obchodnú príležitosť a ponúknite zákazníkom vždy skvelo fungujúce služby bez ohľadu na obor, v ktorom podnikáte.

Komplexná podpora pre poskytovanie služieb v ERP ABRA Gen

Prečo riadiť služby v ABRA Gen

 • realizujete veľké projekty a zakázky vrátane ich kalkulácie, precízneho plánovania, riadenia, kontroly a vyhodnotenia
 • máte pod kontrolou plnenie projektového plánu, čas všetkých pracovníkov i dostupnosť materiálových zdrojov
 • získate komplexný prehľad o servisných zákazkách a klientoch s prehľadnou históriou záručného i pozáručného servisu a reklamácií
 • plánujete obchodné aktivity, evidujete dôležité informácie o klientoch, členíte zákazníkov do záujmových, produktových alebo iných skupín
 • vybavujete obchodnú agendu v prehľadnej mobilnej aplikácii priamo v teréne
 • evidujete odpracovaný čas na zakázke, servisné operácie, servisné listy, závady a montážne listy

Chcete vo svojej firme poskytovať špičkové služby?

Pozrite sa, ako ABRA Gen podporuje poskytovanie služieb pokročilou starostlivosťou o zákazníkov

Zoznámte sa podrobne s funkciami ABRA Gen v oblastiach poskytovania služieb:

Servis

Servis eviduje a pomáha riadiť servisnú a opravárenskú činnosť, nech podnikáte v akomkoľvek obore.

 • komplexný prehľad o servisných zakázkách a klientoch
 • priame vystavovanie faktúr a ďalších súvisiacich dokladov
 • okamžité zobrazenie informácií o servisnej histórii predmetu alebo klienta vrátane platobnej morálky
 • elektronická evidencia odpracovaného času na zakázke, servisných operáciách, servisných listoch, závadách a montážnych listoch
 • v rámci jednej firmy je možné riešiť niekoľko rôznych prevádzkových servisov zároveň
Servisní agenda v ERP systému ABRA Gen
Servisní agenda v ERP systému ABRA Gen
Projektové řízení v ERP systému ABRA Gen
Projektové řízení v ERP systému ABRA Gen

Projektové riadenie

Komplexná podpora realizácie väčších projektov a zakáziek, ich kalkulácie, plánovanie, riadenie, kontrola a vyhodnotenie.

 • plánovanie času pracovníkov a dostupnosti materiálových zdrojov so zohľadnením požiadaviek a obmedzení (napr. iné práce, dovolenka, choroba)
 • zobrazenie plnenia projektového plánu, sledovanie stavu a priorít projektu, schvaľovanie aktivít i výdavkov
 • plnenie plánu je možné priebežne hodnotiť z hľadiska termínov, financií alebo kapacít a naplánované výnosy, náklady či zisk ľahko porovnávať so skutočnosťou
 • rozdelenie projektov na jednotlivé fázy, subprojekty, etapy a úlohy; pri dokončení projektu alebo jeho časti je možné na základe rozpočtu vystavovať jediným tlačidlom faktúry zákazníkovi
 • prehľadné a detailné plánovanie finančných výnosov a nákladov pri každom projekte

CRM (Customer relationship management)

Komplexný prehľad a riadenie obchodných príležitostí.

 • jednotný systém plánovania, riadenia a vyhodnotenia činností obchodných zástupcov
 • informácie o zákazníkoch na jednom mieste
 • vďaka podrobnej segmentácii zákazníkov je možné nastaviť, aký produkt ktorému zákazníkovi ponúknuť a kedy to spraviť
 • kompletná história spolupráce so zákazníkom od obchodnej príležitosti až po najnovšiu faktúru
 • systém v percentách ukazuje, ak ďaleko je jednanie so zákazníkom, poznáte objem obchodných príležitostí a pravdepodobnosť, s akou sa premení v uzavretý obchod – s vysokou presnosťou dokážete odhadnúť budúce tržby
CRM v ERP systému ABRA Gen
Customer relationship management v ERP systému ABRA Gen
Nové obchodné príležitosti, prehľad ponúk vydaných a možnosť zdieľania dokumentov, napr. odoslanie faktúry e-mailom.
Nové obchodní příležitosti, přehled nabídek vydaných a možnost sdílení dokumentů, např. odeslání faktury e-mailem.

Mobilné CRM pre obchodníkov na cestách

Rýchle vybavovanie obchodnej agendy a online prístup k dátam v ERP ABRA Gen z mobilného telefónu.

 • vytváranie a prehľad obchodnej komunikácie a schôdzok vrátane zobrazenia detailných informácií o zákazníkoch, prevádzkarňach a kontaktných osobách
 • zobrazenie základných KPI ukazovateľov a histórie obchodnej komunikácie a obchodných prípadov
 • zistenie platobnej morálky zákazníkov (priemerná splatnosť, faktúry po splatnosti)
 • katalóg produktov online zobrazuje podrobné špecifikácie, obrázky, ceny, typy, dostupnosť podľa skladov vrátane rezervovaných položiek alebo očakávaného naskladnenia
 • vytváranie objednávok a sledovanie stavu ich dodania


Ako oblasť poskytovania služieb zapadá do riešenia ABRA Gen pre celú firmu

All-in-one informačný systém ABRA Gen pomáha riadiť chod celej firmy. Všetky dáta sú na jednom mieste, jednotlivé firemné oblasti sú navzájom prepojené a používatelia pracují v jednom prívetivom rozhraní. Poskytovanie služieb naväzuje na obchodné procesy a komplexnú starostlivosť o zákazníkov.

Hľadáte cloudový software pre menšie firmy?

Potrebujete efektívne riadiť oblasť poskytovania služieb vo svojej firme?

Kontaktujte nás, radi vám poradíme.

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK