Business Intelligence pre celkový prehľad o firme

Firemné dáta vždy vidíte v potrebných súvislostiach. Kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Business Intelligence v ERP ABRA Gen

Prečo využívať reporting a controlling v ABRA Gen

 • blank rozhodujete sá rýchlo na základe kľúčových ekonomických ukazovateľov v reálnom čase
 • blank sprehľadníte všetky dôležité dáta z celého informačného systému a zobrazíte ich na akomkoľvek zariadení s prístupom na internet
 • blank automatizujete vytváranie a odosielanie potrebných reportov
 • blank kontrolujete dôsledne všetky finančné toky vo firme a sledujete výkonnosť zamestnancov alebo celých tímov
 • blank KPIs si nastavíte kompletne podľa svojich požiadaviek
 • blank analyzujete nielen všetky dáta zo systému ABRA Gen, ale taktiež z najrôznejších externých zdrojov

Chcete vo svojej firme vidieť všetky dáta online v potrebných súvislostiach?

ABRA Business Intelligence Live

Video: ABRA Business Intelligence

Zoznámte sa podrobne s funkciami ABRA Gen v následujúcich oblastiach reportingu a controllingu:

ABRA BI

S využitím ponuky pokročilých funkcií ABRA BI máte vždy dokonalý prehľad o firme.

Business Intelligence v ERP ABRA Gen

 • neobmedzená definícia vlastných kľúčových ukazovateľov vrátane porovnania s predchádzajúcimi obdobiami
 • analýza dát zo systému ABRA Gen i z externých zdrojov
 • informácie dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek – na počítači, mobilnom telefóne, tablete i smart hodinkách
 • komplexný reportingový systém na mieru podľa potrieb a typu podnikania zákazníka
 • dynamické pivot tabulky, ktoré podporujú aktívny drill-down a umožňujú vizualizovať dáta do prehľadného grafu

Vyskúšajte demo Business Intelligence

Funkcie pre MS excel

Sada funkcií umožní pracovať s dátami z informačného systému ABRA Gen v prostredí MS Excel.

Funkcie pre MS Excel, ERP ABRA Gen

 • balíček desiatich funkcí, ktoré vedia získať hodnoty z rôznych agend systému ABRA Gen priamo do bunky v MS Excel
 • dáta z informačného systému ABRA Gen máte v reálnom čase, vzdialene cez internet a bezpečne
 • s ABRA funkciami pracujete rovnako ako s inými excelovskými funkciami a môžete ich zahrnúť do ľubovoľných výpočtov
 • pracujete s účtovnými a obchodnými údajmi (napr. obrat účtu, pohľadávky, záväzky, odpisy, stav majetku, zostatok účtu, stav skladu, skladové pohyby, predaj)
 • vytváranie najrôznějších plánov a modelov vo vlastných excelovských tabuľkách bez nutnosti zložitého exportu dát

KPIs v mobilných zaiadeniach

Tvoríme trendy. Dáta z ABRA Gen zobrazíte v aplikácii pre mobilné zariadenie.

KPI pripravené pre mobilné zariadenie, ERP ABRA Gen

 • vyberte si vlastné grafy, ktoré chcete mať neustále po ruke
 • rýchly prístup k vybraným reportom bez nutnosti prihlasovania

Ako oblasť BI zapadá do riešenia ABRA Gen pre celú firmu

All-in-one informačný systém ABRA Gen pomáha riadiť chod celej firmy. Všetky dáta sú na jednom mieste, jednotlivé firemné oblasti sú navzájom prepojené a používatelia pracujú v jednom prívetivom rozhraní. Nástroje reportingu a controllingu získavajú online dáta zo všetkých firemných oblastí.

Referencie

Hľadáte cloudový software pre menšie firmy?

Potrebujete efektívny nástroj pre rýchle rozhodovanie vo svojej firme?

Kontaktujte nás, radi vám poradíme.

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK