Helpdesk

ABRA Gen
hotline +421 233 056 569
ABRA Helpdesk
Zákaznícky portál

Služby

ABRA Helpdesk

Požiadavky na technickú podporu zadávejte online v systéme ABRA Helpdesk.

Výhody systému ABRA Helpdesk:

 • Systém uľahčuje a zrýchľuje našu vzájomnú komunikáciu, ktorá po zadaní požiadavku môže pokračovať jednoducho len formou reakcie na e-mail. Odpadá teda nutnosť zakaždým sa prihlasovať do portálu.
 • O svojich požiadavkách nikdy nestratíte prehľad a vždy ich nájdete spätne priamo v systéme.

Nemáte prístup do Helpdesku? Postupujte podľa návodu, ako sa prihlásiť do Helpdesku a na školenie v ABRA Academy.

Telefonická hotline ABRA Gen

Telefonická hotline poskytuje priamu podporu zo strany kvalifikovaného pracovníka.

Hotline: +421 233 056 569

Operátori poskytujú základné poradenstvo v oblasti prevádzky SW ABRA a drobné poradenstvo pri používateľských úpravách systémov. Pri predpoklade väčšieho rozsahu poradenstva zaistí servisný zásah u klienta alebo odporučí iný postup riešenia požiadavky.

 • je poskytovaná používateľom so zaplatenou licenčnou službou (resp. Premium support) alebo so zmluvou FIT! na prenájom licencií
 • je k dispozícii v pracovné dni v čase od 7 do 17 hodín
 • v čase vyššej záťaže sú hovory držané vo fronte, operátori ich postupne vybavujú v poradí, v akom boli do fronty zaradené
 • pokiaľ sa nám nedovoláte a čakáte na spojenie dlhšie ako 10 minút, budeme vás spätne kontaktovať

Čo telefonická hotline rieši?

 • riešenie problémov s prevádzkou SW ABRA
 • drobné poradenstvo pri používateľských úpravách tlačových zostáv, výpočtových schém, predkontácií, exportov, definícií SQL dotazov atp.
 • oznamovanie chýb

Hotline ABRA Gen: +421 233 056 569

Servis pomocou vzdialenej správy

Poradenstvo, ktoré nemožno vyriešiť po telefóne alebo cez Helpdesk portál, je možné riešiť prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Operátor hotline alebo konzultant v tomto prípade pristupuje cez zabezpečené pripojenie k počítaču používateľa a pracuje s jeho ostrými dátami, čo umožňuje rýchlo analyzovať a riešiť problém presne v mieste, kde vznikol.

Výhody servisu

 • rýchle a bezpečné pripojenie
 • analýza problému priamo na počítači zákazníka s ostrými dátami
 • on-line prenos súborov medzi poskytovateľom servisu a používateľom

Stiahnuť súbor pre vzdialenú správu.

Konzultácie a servis na mieste

Konzultácie a servis na mieste sú najúčinnejšou formou technickej podpory k systému ABRA Gen. Konzultant pri svojom výjazde rieši technicky náročnejšie zásahy alebo vykonáva rozširujúce úpravy systémov ABRA. S požiadavkami na konzultačné služby sa obracajte na svojho obchodníka. Ak nemáte priamy kontakt na obchodníka, obráťte sa na Zákaznícké centrum prostredníctvom telefonická hotline alebo Zákazníckého portálu. Konzultácie sú hradené podľa cien uvedených v cenníku konkrétneho SW ABRA.

Servisný výjazd môže obsahovať

 • úpravy a rozvoj systému podľa požiadavky zákazníka
 • riešenie problémov na mieste, priamo v prevádzke používateľa
 • návrh efektívneho využitia SW ABRA alebo jeho rozšírenie