Skladové hospodárstvo

Súbor funkcií, agend a modulov pre optimálne riadenie skladových zásob.

Chcem predviesť riešenie pre sklady
Selling graph

Skladové hospodárstvo v informačných systémoch ABRA predstavuje súbor funkcií, agend a modulov pre optimálne riadenie skladových zásob. Súvisiace doklady a funkcie sú dostupné zo všetkých modulov informačného systému, ktoré pracujú s informáciami o tovaroch a materiáloch.

Moduly skladového hospodárstva vedú firmu k efektívnemu využívaniu skladových priestorov, držania optimálnych skladových zásob a k pružnej cenotvorbe. K tomu slúži úzke prepojenie s obchodnými, prípadne aj ďalšími agendami, ako sú SCM, polohované sklady alebo komunikačné funkcie čiarových kódov a RFID.

Moduly skladového hospodárstva sú optimalizované pre jednoduchú prácu so skladovými dokladmi, pre evidenciu, sledovanie a riadenie všetkých operácii nad skladovými zásobami.

Hlavní výhody

 • Správa neomezeného počtu skladů libovolné velikosti, efektivně a rychle.
 • Vždy aktuální přehled o skladových zásobách, v reálném čase a také v terénu.
 • Pořádek v dokumentech, přílohách, evidence dodavatelů/odběratelů.
 • Elektronické zpracování dokladů, provázanost informací, elektronické a víceúrovňové schvalování.
 • Mobilní terminály a práce s čárovými kódy a etiketami.
 • Maximální využití skladových prostor dle principů polohovaných skladů.
 • Optimalizace skladových zásob s ohledem na poptávku, sezónu, výkonnost skladu i marže.
 • Řízený nákup a prodej, výdej i příjem položek včetně automatizace dle potřeb.
 • Rychlá a efektivní výroba a kompletace.
 • Přehled o plnění úkolů zaměstnanců, docházce i fungování pracovišť, nastavení různé míry oprávnění.
 • Úspora práce, minimalizace chyb a prostojů, reporty.
 • Provázanost s účetnictvím, e-shopem a dalšími procesy dle potřeby.
 • Cenotvorba a kalkulace s ohledem na skladové zásoby či poptávku.
 • Sledování šarží a expirace.
 • GDPR ready, ABRA Gen chrání osobní údaje zákazníků.

Moduly

Skombinujte moduly tak, aby dokonale vyhovovali vašim potrebám.

Správne nastavený informačný systém zabezpečí poskytovateľovi služieb perfektný prehľad o stave projektov, zákazníkoch, zákazkách a to odkiaľkoľvek a kdekoľvek.

Mám záujem o predvedenie riešenia pre oblasť: Sklady.

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK