Skladové hospodárstvo

Súbor funkcií, agend a modulov pre optimálne riadenie skladových zásob.

Chcem predviesť riešenie pre sklady
Selling graph

Skladové hospodárstvo v informačných systémoch ABRA predstavuje súbor funkcií, agend a modulov pre optimálne riadenie skladových zásob. Súvisiace doklady a funkcie sú dostupné zo všetkých modulov informačného systému, ktoré pracujú s informáciami o tovaroch a materiáloch.

Moduly skladového hospodárstva vedú spoločnosť k efektívnemu využívaniu skladových priestorov, zabezpečenia optimálnych skladových zásob a k pružnej cenotvorbe. K tomu slúži úzke prepojenie s obchodnými, prípadne aj ďalšími agendami, ako sú SCM, polohované sklady alebo komunikačné funkcie čiarových kódov a RFID.

Moduly skladového hospodárstva sú optimalizované pre jednoduchú prácu so skladovými dokladmi, pre evidenciu, sledovanie a riadenie všetkých operácii nad skladovými zásobami.

Hlavné výhody

 • Správa neobmedzeného počtu skladov ľubovoľnej veľkosti, efektívne a rýchlo.
 • Vždy aktuálny prehľad o skladových zásobách, v reálnom čase nielen v kancelárii ale aj z terénu.
 • Poriadok v dokumentoch, prílohách, evidencia dodávateľov/odberateľov.
 • Elektronické spracovanie dokladov, previazanosť informácií, elektronické a viacúrovňové schvaľovanie.
 • Mobilné terminály a práca s čisrovými kódmi a etiketami.
 • Maximálne využitie skladových priestorov podľa princípov polohovaných skladov.
 • Optimalizácia skladových zásob s ohľadom na dopyt, sezónu, výkonnosť skladu a marže.
 • Riadený nákup a predaj, výdaj a príjem položiek vrátane automatizácie podľa potrieb.
 • Rýchla a efektívna výroba a kompletizácia
 • Prehľad o plnení úloh zamestnancov, dochádzky a fungovaní pracovísk, nastavenie rôznej miery oprávnenia.
 • Úspora práce, minimalizovanie chýb a prestojov, reporty.
 • Previazanosť s účtovníctvom, e-shopom a ďalšími procesmi podľa potreby.
 • Cenotvorba a kalkulácia s ohľadom na skladové zásoby či dopyt.
 • Sledovanie šarží a expirácie.
 • GDPR ready, ABRA Gen chráni osobné údaje zákazníkov.

Preštudujte si viac možnosti vedenia skladového hospodárstva v ERP ABRA Gen.

Moduly

Skombinujte moduly tak, aby dokonale vyhovovali vašim potrebám.

Správne nastavený informačný systém zabezpečí poskytovateľovi služieb perfektný prehľad o stave projektov, zákazníkoch, zákazkách a to odkiaľkoľvek a kdekoľvek.

Mám záujem o predvedenie riešenia pre oblasť: Sklady.

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK